Teaser:

29K 303 4
                         

Ibinigay ni Alyssa kay Ed ang sarili para sa isang pakiusap na hiningi niya. Hindi na niya inaasahan na makipag-ugnayan pa sa binata pagkatapos, hanggang sa magbunga ang mainit nilang pinagsaluhan.

Inalok siya ng binata ng kasal. Pero bakit siya magpapakasal sa lalaking hindi naman siya mahal? Isama pa na may masamang reputasyon si Ed sa mga babae dahil sa pagiging playboy.

Pero sobrang lakas lang ba ng charms ni Ed o mahina lang si Alyssa? Dahil kaunting kilos pa lang nito pagdating sa kanya ay naghuhumiyaw na sa pag-“oo” ang taksil na puso niya sa alok na kasal ng binata.

International Billionaires 3: Edmundo FerreiraTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon