Лео и Лина се разгорещяват

446 46 6

Гледната точка на Лина:

Със Синтия имсхме чаено парти, след което баща ѝ ѝ се скара и я сложи да спи, а аз се прибрах. Беше ми адски топло и си облякох това с надеждата да се разхладя, но не ми се получи.

Легнах си, но умирах от жега и скука

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Легнах си, но умирах от жега и скука. По едно време чух входната врата да се отваря и веднага скочих, за да видя кой е. Беше Смит.

Гледната точка на Лео:

Отидох при Лина и щом влязох от входната врата тя ми се нахвърли на врата.

- Лол. Какво ти става? - попитах я аз.

- Лео... Знам, че ме искаш. И аз те искам. Моля те - стенеше тя започна да ме стиска за задника.

- Моля? - чудех се какво става аз и я бутнах назад.

- Не съм ли секси? Не е ли това, което искаш? Айде, давай, искам те. - говореше ми тя и не спираше да се опипва.

- Искаш ли да легнем и да поспим, а утре ще правим каквото искаш?

- Не. Искам те сега. - не спираше да охка тя и отново започна да ми се натиска. Не издържах и я целунах. После я повдигнах леко, тя уви крака около кръста ми и аз я стиснах за задника. Този любим задник.

Отидохме в моята стая и я пуснах на леглото. Тя се разположи и започна да се съблича.

- Остави това удоволствие на мен. - казах ѝ аз и започнах да ѝ махам дрехите. Лина заби нокти в косата ми и имам чувството, че ме закара в рая. От всичко друго на свта, най-много обичах жена да си играе с косата ми по време на секс, а аз с нейната през останалото време.

- Ох по-бързо, моля те. - стенеше тя, а аз все още нищо не бях направил. Махнах ѝ бързо дрехите и ѝ остана само бельото. После тя ме съблече и застана отгоре.
Аз махнах внимателно сутиена ѝ и тя започна да ме целува. Започнах да ѝ стискам задника и да ѝ правя смучки. Тя продължаваше да ми дърпа косата. Лина отново ме целуна и започна да се търка в малкия Лео.

Изведнъж ми стана нещо и просто спрях. Спрях да се движа и да правя каквото и да е.

- Защо спираш, Лео? - попита ме Лина и се опита да ми направи смучка.

- Май не трябва да го правим. Пък и вече съм уморен. - казах ѝ аз и тя полудя.

Знаех само, че нещо не беше както трябва, защото тя ме наричаше Лео, а попринцип ми казва Смит.

- Не... Няма... Искам. Още. - стенеше тя, докато я обличах.

- Трябва да поспиш. Аз също. Обещавам, че утре ще правим каквото пожелаеш. - казах ѝ аз и я заведох в нейната стая. Тя започна да ме удря с пилешките ѝ ръце, но после като на магия заспа изведнъж. Аз легнах до нея, за да съм сигурен, че вечерта няма да тръгне на някъде.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!