fifteen. ; n ❜

472 35 2

dongpyo stood up from the couch as soon as his sister texted him. akala niya hindi na mauulit yung nangyari kay denise one year ago. pero unfortunately nangyari ulet kaya he took his padding jacket and tumakbo sa location ni denise.

he wasn't that of a fast runner pero alam niyang makakatakas naman seguro si denise habang wala pa siya.

"pero lampa si denise," he hissed habang tumatakbo which made him to worry even more. pag daan niya sa starbucks lumiko agad siya sa street na sinabi ni denise.

sinubukan niyang hanapin yung sumusunod kay denise. a little later, he heard someone screamed his name. "DONGPYO!" the tone was as if she was about to cry. imbes na matakot si dongpyo napatawa siya for a second. "HAHAHA bakit pangalan ko!" and then he ran to direction where the scream came from.

at last, natagpuan niya si denise at yung humahabol sakaniya. naghanap si dongpyo sa palibot niya na puwedeng ibato dun sa lalake. he was a distance away from them so he tried to be as quiet as he can. nakakita naman siya ng bato and picked it up.

he aimed for the guy's neck and eventually, it hit him. denise stopped from running and saw dongpyo by looking over the guy's shoulder who was about to fall from the pain.

nung nalapitan na ni dongpyo si denise, kinuha niya agad kamay niya at sabay tumakbo palayo. "hindi man lang tayo magpapahinga?" denise complained na pagod na pagod na sa kakatakbo.

"malapit na bahay natin wag na magpahinga!"

steal : yohanWhere stories live. Discover now