Summary

26 9 5

Tên: [AllDan] Nguyện mãi bên cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tên: [AllDan] Nguyện mãi bên cậu

Thể loại:..

Couple: AllDan bao gồm: Zazie x Dan, Mai x Dan, Barone x Dan và Clackey x Dan :>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một trận tai nạn giao thông diễn ra...

Cướp mất đi sinh mạng của một cậu bé...

Một cậu bé mới 15 tuổi...

Mái tóc đỏ rực lửa, bộ đồ cũng mang lấy cái màu rực lửa ấy...

...

Cậu chết mất rồi!

...

Những người đi dự tan lễ...đều có chung một suy nghĩ...

"Our hero has disappeared"

"Good bye hero!"

Luyến tiếc, cảm thông, buồn bã,...

Là những cảm xúc của họ lúc này...

Tiếc nuối thay cho vị anh hùng đã góp công bảo vệ thế giới tương lai chống lại những người ngoài lãnh địa

Buồn hơn tất cả đó chính là những người bạn của cậu!

Khóc, nhốt mình trong phòng, đăm đầu vào những trận đấu bài ma thuật...họ làm tất cả để cố gắng quên cậu

Nhưng càng cố...họ lại càng nhớ về cậu

...

*  *  *  *  *

"Dan hãy trở về đi!"

"Làm ơn hãy quay về đi Dan"

"Tớ đã cố gắng quên cậu nhưng càng cố quên... thì chỉ càng nhớ cậu thêm..."

.

"DAN! PLEASE COME BACK!!!!!!!!"

[AllDan] Nguyện mãi bên cậuRead this story for FREE!