Stiai ca...

14 7 8
                         

In timpul filmerii seriei Harry Potter, Daniel Rdcliffe a rupt peste 80 de baghete folosindu-le pe post de  bete de tobe.

Informatii despre Harry PotterWhere stories live. Discover now