Chapter 7

142 1 0

Zaire

"Tine, baby. Are you okay? Ikaw, Ma? Ayos ka lang po ba?"

I worriedly looked at my girls who is now at the hotel room that I booked. "Ayos lang ako, Zairey. Si Mama mo ang hindi. Mayroon siyang pasa sa kanyang pisngi." nakangiting sabi sa akin ni Clarentine.

Napahinga ako ng malalim nang makita nga ang pasa ni Mama sa pisngi. Kahit ano sigurong sunod ko sa tatay ko, hindi na talaga magbabago ang tingin nito sa akin.

Hindi niya naman talaga mahal ang nanay ko at si Zacharius ay kapatid ko lamang sa tatay. Ni hindi nga rin alam ni Zach kung sino ang nanay niya.

I also have three more siblings sa tatay, they are all girls. Wala nga lang ito sa puder ng aking ama dahil ayaw itong ibigay ng babae sa kanya. Ang malala, kaibigan ni Mama ang mga iyon. Yung isang babaeng kapatid ko ay ilang buwang sanggol palang.

"Ma. Bibili lang ako ng ice pack sa labas. Tine, bantayan mo si Mama." saka ko hinalikan si Mama sa noo at naglakad paalis.

Pagkabukas na pagkabukas ng elevator ay bumungad sa akin ang aking ama at ang kanyang sekretarya na naghahalikan. What the fuck?

"Walanghiya talaga." bulong ko.

Tumigil lamang silang dalawa nang makita na nila ako. Tinanggal ng aking ama ang kanyang kamay sa loob ng maiksing damit ng sekretarya niya.

"Nandirito na pala ang walang kwenta kong anak. Wala kang pake kung ginagawa ko to, ha? Ni hindi nga ako mabigyan ng pagkakataon ng nanay mo na magalaw ko siya kaya sa iba ako humahanap ng maaanakan ko."

What the fuck? Kung sex lang pala habol niya sa nanay ko, bakit niya ito pinakasalan? Dahil ba nabuntis niya ito noon sa akin?

Hindi ko na ito pinansin pa at naglakad na paalis. Maglalakad nalang ako sa fire exit.

Bumili ako sa drug store ng ice pack. At saka agad bumalik sa hotel room nang may dalang food. Sawa na ako sa hotel menu.

"Ay napakabibo naman pala ni Zaire nung bata pa po siya, Tita! Hahaha!" tumatawang sabi ni Clarentine sa aking ina. Tinignan ko si Mama, she looks happy.

Naglakad ako papalapit sa kanila. "Ano na naman ba kinuwento mo sa kanya, Ma?" kunot noong tanong ko.

"Secret!" tugon ng aking ina sa sila nagtawanan ulit. Napapikit ako ng mariin nang maalala kung ano ang madalas na ikinukwento ni Mama sa iba tungkol sa akin.

Yung nakahubad ako nung bata pa ako tapos sumasayaw pa.

Aish.











The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!