Лина започва да харесва Лео

408 45 6

Гледната точка на Лина :
По-късно вечерта:

Най-сетне аз и Елизабет се прибрахме. Като изключим идиотското държание на Смит, всичко е просто уникално.

Щом се преобляках седнах на лаптопа си, за да се опитам да открия данни за Смит. Не, че ми пукаше за него просто исках да проверя дали наистина имаме нещо общо, както казва той.

Започнсх уж да разузнавам, но се сетих, че не му знам първото име. Все пак рискувах да наппиша просто Смит и ми излязоха само негови снимки.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!