5

2 1 0

Ang galing mo dito ah at madami pang makeups na kaya mong gawin gulat ako babaeng bbae ka dito, HAHA naiimpluwensyahan na kita sa mga achuchubureche sa mukha, pagdating sa skin care. Facemask, at kahit ano pa siguro napush rin yung pagkanta mo nung tayo na kasi nung di pa tayo wlang niisang nakakrinig ng pag kanta mo i mean sa klklase teachers pero ngayon napapalabas na.

Mustard loveRead this story for FREE!