Chapter 26

775 39 1

Maxwell's POV

Naka tungo siyang lumapit at umupo sa katabi ko'ng stool. Sa kaniya pala itong isa pang hard liquor na nakalapag sa counter. Umupo na 'rin ako sa stool at binuksan ang bottle.

d>>_<<b

Heavens! The atmosphere here is eminently awkward. Parang may tensyong namamagitan sa aming dalawa! Sinubukan ko'ng hindi 'yon pansinin ngunit hindi talaga mawawala ang pagka-ilang ko!

"I-i guess... y-you, as well, can't sleep." Bigla itong nagsalita!

"Y-yeah." Sagot ko ngunit hindi ko ito binalingan. Nakatuon ang paningin ko sa bote'ng hawak ko at pilit na alisin ang ilang na nararamdaman ngayon.

I took a shot, same as her. Hindi na siya nag salita at mas lalong naiilang ako. I gotta find a topic! I came here to drink para makatulog, hindi para maiilang!

"U-uh... H-hindi ka 'rin maka tulog?" I slightly turned my head to her direction at tumingin sa kaniya.

Nakahawak ang kanang kamay niya sa shot glass habang ang kaliwa'ng siko naman niya ay naka patong sa maliit na sandalan ng stool,

"Mmm." Nakatitig lang siya sa hawak niyang shotglass na animong may iniisip na malalim.

"W-why?" I tried to keep the conversation going. Ang tipid lang ng sagot niya at hindi ako sanay sa ganito.

Bumuntong hininga muna siya at tinapunan ako ng tingin ngunit umiwas naman kaagad, "M-maraming ini-isip... ikaw?"

Tinaas ko ang isang kilay, "Me?"

"Ba't hindi ka makatulog?" Tanong niya.

Napalunok naman ako. Hindi pwedeng sabihin ko sa kaniya ang dahilan! Napa-iwas naman ako ng tingin, "S-same as yours... m-maraming iniisip."

"Huh? You don't seem problematic at all! M-may problema ka ba talaga?" Natatawang aniya.

d-_-b

Inirapan ko ito, "Work." I lied.

Ngumiwi naman siya at tumango-tango, "Okay... work." Diniinan pa ang salita'ng work na parang hindi naniniwala!

"It's up to you if you believe it or not." I rolled my eyes at her then poured a drink on my shot glass.

"Naniniwala naman ako" Her face expression doesn't concur with her words and it's really annoying. Irap lang ang nai-tugon ko sa kaniya.

Ininom ko lang kaagad ang liquor upang maiwasan siya at sinalinan ulit ang glass.

...

Sunod-sunod ang pag-lagok ko ng alak, pansin ko namang ganoon 'rin itong kasama ko. Tahimik lang kaming umiinom. Unti-unti nang mauubos ang isang bote ko at unti-unti na 'ring umiikot ang paningin ko. Isang malaking bote kasi itong iniinom ko, ganoon na'rin ang kay Yaz. Mas nauna pa nga niya'g naubos ang sa kaniya!

Nakapatong ang siko nito sa counter at nakapatong naman ang ulo nito sa palad niya. Napa-gaya naman ako sa kaniya at pilit na ibinuka ang mga bumabagsak ko'ng mga mata. Sinubukan ko pang uminom hanggang sa naubos ko na ang isang bote. May isa pa naman akong bote na hindi pa nabuksan.

Sumasakit na ang sentido ko at umiikot na ang paningin ko, napahilig naman ako sa sandalan ng stool at paulit ulit na hinilamos ang mukha sa mga palad.

"Urgh!" Rinig ko'ng ingay nitong kasama ko kaya napa-tingin ako sa kaniya.

Para siyang baliw na pilit na sinabunot ang sariling buhok. Kung noon ay umiiyak siya habang umiinom, ngayon naman ay parang galit siya sa sarili niya! Sumalubong ang mga kilay ko habang lito'ng-litong nakatitig sa kaniya.

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!