Антон?!

524 52 5

Гледната точка на Лео:

Аз и Лина все пак излезнахме от ледената вода. Някакви хора ни се бутаха и ни питаха какво става. Адски много се ядосах. Хванах Лина за ръката и я дръпнах в моята стая, за да се изсоши и, за да облече нещо прилично.

Не успяхме да стигнем до моята стая, заради огромната тълпа от папараци нахлули вкъщи, затова влязохме в първата свободна стая, а именно старата спалня на Ерика.

За мой най-лош късмет Ерика и Филип бяха там

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

За мой най-лош късмет Ерика и Филип бяха там.
(Eto tqhni snimki, ako ste gi zabravili)

 (Eto tqhni snimki, ako ste gi zabravili)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- КАК МОЖЕ ДА МИ ГО ПРИЧИНИШ? КУРВА

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- КАК МОЖЕ ДА МИ ГО ПРИЧИНИШ? КУРВА. - крещеше Филип на Ерика. Тя ни видя и му направи знак да млъкне.

- Кво става тука? - попитах ги по-тихо аз.

- КАКВО ЛИ? ПИТАШ МЕ КАКВО? ТАЯ ИДИОТКА, КОЯТО ТИ СЕ ВОДИ "СЕСТРА" Е ТЪПА ЛЕСБИЙКА!!! - заяви ми той и всички погледнахме Ерика.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!