18 Глава

140 3 0

Събудих се, завъртях се и Кристиян още спеше. Станах, взех една кърпа и влязох да се къпя. След като се изкъпах, си увих кърпата  около тялото и застанах пред огледалото. Измих си зъбите и лицето. Излязох и започнах да се обличам. Бях готова, целунах Крис по бузата и излязох. Качих се в колата си и тръгнах към холдинга. След половин час спрях пред холдинга. Отидох в офиса ми, и едно момиче дойде.
- Госпожица Стефания е в болничен до края на месеца, и аз ще бъда на нейното място.
- Ок. Тогава ще искам едно кафе и програмата за днес.
- След 10 минути са до вас.
Както ми каза след 10 минути ми донесе кафето и графика. Имах среща на която трябваше да представям няква презентация за фирмата заедно с брат ми. Видях часа, и видях, че срещата започва след час. През оставащото време разгледах какво трябва да се представя. Когато стана време взех документите и отидох в залата.

СЛЕД 1 ЧАС
Срещата свърши и с Марио отидохме в офиса му.
- Супер се представи. Браво.
- Радвам се.
- Чакай чакай кво е тва на врата ти. Някой явно е имал бурна нощ.
- Кое на врата ми?
- Ами двете смучки, ясно е кой ги е направил.
- Сутринта се опитах да ги залича да не си лечат, ама явно не се е получило.
- Като гледам как сте започнали скоро да няма да ставам вуйчо.
- Няма бъди спокоен, пазим се.
След това си отидох в офиса и си отворих телефона. Напълно бях забравила че утре Адриана има рожден ден. След няма и две минути ми писа Кристиян.
ЧАТ:
К: Защо ми избяга така сутринта?
А: Ти спеше, трябваше да отивам в фирмата, а и човек как да те събуди толково хубаво си спеше.
К: Довечера свободна ли си?
А: Да. Нямам планове.
К: Тогава в 20:00 часа ще дойда да те забера, и бъди официално облечена.
А: Къде ще ходиме?
К: Изненада.
А: Само изненади ми правиш, и аз трябва да ти направя.
К: Сношната изненада беше топ.
А: Значи само такива ще ти правя. Аз обаче ще трябва да приключвам чата, защото ще трябва да се прибирам да се оправям.
К: Ок.
Взех си портмонето и излязох. След половин час бях вкъщи, където бяха Ася и Цветелина.
- Момичета ся трябва да ми помогнете с рокля, обувки и прическа защото Кристиян ме иска официално.
- Добре. На работа.

СЛЕД 4 ЧАСА
Вече бях напълно готова.
Роклята:

 Роклята:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Момичето на Мафиота.Where stories live. Discover now