Trừng phạt

30 3 0

Dĩ vãng không hề kề vai sát cánh với nhau, hiện tại càng không thể đứng chung trận tuyến

Ngộ Không và Dương Tiễn bất phân thắng bại, bầu trời vàng rực rồi lại trắng xóa theo từng đợt linh khí của hai bên đấu đá nhau. Bên dưới ah, ngươi hỏi họ đang làm gì sao?

Khó mà miêu tả hết được hiện trường do tiên nhân cấp cao và thần thượng tạo nên, đất đá sớm đã bị lở hết, lộ ra vực sâu thẳm chia cắt hai bên Thảm cảnh không nỡ nhìn..

Ngươi nói ai sẽ đến dọn dẹp tàn cuộc cho đám tiểu bối này quậy nên sao? Nhìn một chút đi, là vị thần thượng cổ Đông Vương Công được Tây Vương Mẫu mời đến- đơn giản vì người ta chột bụng không khuyên răng được Ngọc Đế phá hoại tam giới. Bà ta cũng chuộc  tội bằng cách truyền lại thần vị cho người kế thừa được thiên đạo chọn ra từ lâu.

Hóa ra tham lam cũng không phải chỉ có Ngọc Đế, lão biết sẽ có người khác mạnh mẽ hơn lão thay thế nên mới muốn giết người nọ từ trong trứng, để tự tay lão nhào nặn ra tam giới mới.

Đông Vương Công thở dài một hơi, mái tóc như mây trắng phiêu bồng nhìn xuống dưới- trong mắt y chỉ có hai người. Y mở miệng như sấm truyền đến

- Ai nguyện ý cai quản Tam giới, Bổn tọa nói cai quản không có nghĩa sẽ để mặc cho người đó làm càn như trước đây. Ta sẽ trở về cùng nhìn thiên cung một phen

Bạch Tử Họa nhìn xung quanh không biết người kia đang muốn nói đến ai, lúc hắn còn thờ ơ đã bị chỉ đích danh mang đi.

-.....

-.....

-....

Qua hơn mười ngày sau.

Quan cảnh nơi này đã được Đế Quân khôi phục lại nguyên trạng, dùng một món thần khí chôn bên dưới đất trấn giữ một phương này. Nhân loại cũng bị xóa ký ức không ai nhớ về sự kiện dông bão nổi lên sóng thần cuốn bay một địa phương.

Như vậy, chư thần quy vị. Không ai bàn tán gì về chuyện đã qua. Chỉ có sử quan Thái Bạch Kim Tinh đi theo Tân Thiên Đế khó ở. Thiên Đế này đúng là chỉ ban lệnh không thích nói dông dài hoặc tám chuyện. Ở chung với ngài ấy đúng là thử thách giới hạn bản thân.

- Vẫn chưa có tin tức của U Minh giới ư?

- Người muốn tìm thiếu chủ Đằng NGuyệt đúng không, thần nghe truyền lại rằng vị thiếu chủ này đã giao hết quyền hành ra, mang người của U Minh đi đến vùng đất vĩnh hằng còn tạo ra kết giới ngăn cách hết bên ngoài. Kể cả thần cũng không thể đi vào đó

Cây bút trên tay vung vút ký lên công văn, những chỗ cần thiết Thái Bạch mới đưa cho Thiên Đế xem qua, Bạch Tử Họa ngồi trên bàn án văn cao hơn đầu, Ngọc Đế kia chỉ biết gây hấn, bỏ mặc công vụ giờ hắn đến bó tay bó chân nơi này. Chia sẽ cho Đông Hoa Đế quân một phần không nhỏ nhưng đã hơn mười ngày hắn còn chưa ra khỏi nơi này được

Không có lễ đăng phong, không hoàng bào sáng rực trong tưởng tượng mọi người đâu...

- Ngược lại ,Chiến Thần Dương Tiễn từ sau khi dưỡng thương khỏe lại vẫn luôn đi tìm Ngộ Không và khuyển thần của hắn. Nghe nói tiểu thiếu chủ kia mang cả Hạo Thiên đi. Thật khó hiểu!

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!