✴+ jedna postać✴

458 14 14
                         

💙Imię i Nazwisko:
Rei Machi
💙Płeć:
Chłopak
💙Wiek:
1648
💙Rodzaj demona:
Pół Kitsune, Pół Shinigami
💙Charakter:
Rei jest bardzo brutalną, arogancką i agresywną osobą. Posiada postawę przypominającą nastoletniego przestępcę.
Bardzo często pokazuje swój brutalny i krwiożerczy uśmiech, gdy znajduje się w środku walki. Jego osobowość odzwierciedla jego styl walki: bezlitosne atakowanie przeciwnika oraz brak szacunku do pobliskich obiektów, po prostu niszczenie wszystkiego swoją mocą. Mimo to jest on bardzo utalentowany w walce, potrafi używać swojej umiejętności na wiele różnych sposobów, nie tylko do atakowania. Jest również bardzo inteligentny, potrafi szybko wymyślić dobrą strategię. Choć wydaje się, że nie jest on zbyt stabilnym psychicznie, oraz nikt go za takiego nie uważa, Rei doskonale wie o tym kto jest jego wrogiem, a kto sprzymierzeńcem. Chociaż nie zachowuje się zbyt przyjaźnie względem sojuszników, to o wiele zimniej i brutalniej traktuje swoich wrogów. Jest uważany za bardzo nieuprzejmego i wulgarnego.
💙Wygląd:

💙Umiejętności i moce: Kopia - Pozwala mu na skopiowanie przedmiotów, osób, a nawet mocy czy charakteru! Skopiował już ponad 30 000 mocy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

💙Umiejętności i moce:
Kopia - Pozwala mu na skopiowanie przedmiotów, osób, a nawet mocy czy charakteru! Skopiował już ponad 30 000 mocy.
💙Co lubi, a czego nie?:
Jest niewiele rzeczy, które lubi, ale praktycznie nie lubi wszystkiego.
💙Historia:
Nieznane.
💙Marzenia/Główny cel w życiu:
Być najlepszym.
💙Orientacja:
Hetero.
💙Boi się czegoś, ma jakieś fobie?:
Nie posiadane jak narazie.
💙Oznacz 5 osób:
TenaxBellator
ChiNoMike
pseudopingwin123
ChokoretoToTenshi
KimKihyuna

Szkoła Demonów || RP ||Where stories live. Discover now