CFS (16)

66 10 19

4/27/19, 12:30 PM

1.1 - Sớm đặt được 1k lá trà Sơ nhé, em yêu Sơ ❤️

Cám ơn em nhiều, chị sẽ cố gắng.

1.2 - Không gì cả, bởi vì nó rất hoàn hảo rồi ❤️

Yêu ❤️

5/1/19, 9:00 AM

chào Sơ !! Lại là em đây, cô bé des bìa wattpad cho sơ nè ~ Chưa bao giờ em hạnh phúc như vậy luôn, thành quả của mình được một author sáng gia như Sơ sử dụng thật sự rất vinh hạnh a ~ Yêu sơ nhiều lắm 💜

Chị thích tấm bìa ấy nhất ý, bây giờ mới tìm cách để được full cả ảnh. Cám ơn em nhiều vì tấm bìa xinh xinh này nhé. Tối ấm 💜

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!