Chapter 21

733 34 11

Maxwell'S POV

*CLANG!*

I am six steps away from them and they still can't feel my presense. Masyadong nakatuon sa isa't isa ang atensyon nila kaya hindi nila pinansin ang iba pang mga tao.

I don't know why I'm standing here, though. My excuse to Dr.Willson is to catch some air outside because staying inside suffocates me... lame excuse, right?

d-_-b

Inilapat na ni Yaz ang baso sa bibig niya at nakita ko naman kung pa'no nito sininghot ang wine na laman. Inangat na niya yung glass, at hahakbang na sana ako papalapit nang...

do_Ob

Hindi niya ininom ng tuloy ang wine! Nanatiling nakalapat lamang ang glass sa kaniyang bibig habang dahan-daha'ng nag angat ng tingin sa kasama niya na tanging mata lang ang gumalaw!

Sumilay ang ngiti sa mga labi nito at dahan-dahang inilayo ang baso sa bibig at hinahalad ito sa kasama niyang bakas sa mukha ang pagkagulat at pagkalito!

"I don't feel like drinking this, Jake. Would you drink this for me?" Nakangiting tanong niya!

Nanatiling nanlaki ang mga mata nito'ng nakatitig kay Yaz at bahagya pang naka-awang ang bibig!

d--,b

"Do you like me, Jake?"

Napatikom ng bibig si Jake at agad na tumango, "A-a lot, Y-yaz"

Ngumiti naman ng matamis si Yaz nito!

d>>_<<b

"Would you do anything for me?" Anito, tumango naman ang uto-uto'ng si Jake. Nanatiling nakangiti si Yaz sa baliw niyang kasama, "This is just simple, Jake. Drink this for me."

Napansin ko'ng ang gulat na mukha nito ay unti-unti'ng napalitan ng kaba at galit. Tiim bagang' nakatitig ito kay Yaz at salubong na salubong ang mga kilay nito! Inangat nito ang kamay at hinawakan ang braso ni Yaz na parang pinapatigil ito sa iniasta! Napansin ko'ng nasakitan si Yaz sa ginawa nito!

d>>_<<b

'Ito ba yung tinatawag nyo'ng gentleman?!'

"A-ah... W-why, Jake? B-ba't hindi mo 'to inumin? Is there s-something wrong with th-this drink?" Hirap na tanong ni Yaz

I walked behind Yaz. Not near, not far but enough for Jake to see me. I can see the shock in his face. He's starting to get really nervous, napa-tingin ito sa kung saan-saan until his eyes met mine. Kitang kita ko'ng namumutla ito at sunod-sunod nitong paglunok habang nakatitig sa'kin. I simply gave him my typical stare, yung walang pake'ng titig habang nakapamulsa.

d-_-b

'Is he really that scared of me?'

Sinenyas ko'ng inumin niya ang wine by simply throwing a look at the glass then to his eyes again. Inabot niya ang glass ngunit nilayo ito ni Yaz.

"Drink this, while I'm holding the glass." Nakangiting ani Yaz sa kaniya. Gulat pa itong nag-angat ng tingin, "Isn't this what you want, Jake? Something romantic?"

d-_-b

Dahan-dahang inilapat ni Yaz ang baso sa bibig nito hangga't sa nainom na niya ang wine. Ngumiti sila sa isa't isa pagkatapos nitong inumin ang wine, tinapunan naman ako ng tingin nung Jake habang dahan-dahang nawawala ang consciousness nito at bumgsak ang ulo sa mesa.

I can still see Yaz's expression eventhough I'm standing behind her since na'sa kanan niya ako. Kahit side view lang, I can see how her smiling face turned ito something really dark...

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!