Chapter 5

135 1 0

Zaire

"Ahh! Faster! uhhhh! Babe! Faster! Yeah that's right!" rinig kong boses ng babae sa loob ng sasakyan ni Clarence.

What a whore. Hindi man lang siniguradong tinted ang sasakyan.

Kinatok ko ang bintana ng sasakyan ni Clarence. Tumigil naman ito sa pagbayo nito at nginisian ako.

"Wanna join?" malaswang sabat ng babae na mukhang nagtatrabaho sa kumpanya ng tatay ko.

Pinandirihan ko ito ng tingin at binaling uli ang atensyon kay Clarence at kinaltukan.

"Dress up, whore. Kadiri." I said.

Tumawa lamang ito saka pinagbihis na ang kanyang babae. Nang makaalis na ang babae ay kinausap ko na si Clarence.

"Asshole! What the hell are you doing, Clarence? Nasa tabing kotse lang ang kapatid mo! At ang malala, hindi tinted ang sasakyan mo, ano ba?" panenermon ko dito.

Clarentine is fucking innocent and it's gross to see my wife watching a live session. "Yieee. Concerned?" pang aasar nito.

Hindi ko ito sinagot bagkus ay sinipa ko ang gilid ng ilaw ng kanyang sasakyan.
"Shit! My baby!" sigaw nito nang makita ang ginawa ko.

"Tss. Umayos ka Clarence..." banta ko dito. "the dinner will be tonight."  ang sabi ko bago umalis.

"Where are we going, Zairey?" Clarentine asked. Nasa sasakyan na kami ngayon, papuntang pad ni Clarence para kuhanin ang mga gamit ni Clarentine.

"Kukunin natin ang mga gamit mo, Tine." I answered. Tumango tango na lamang ito saka tumingin na ulit sa aming dinadaanan.

Nang makarating kami sa lugar ni Clarence ay nagkwentuhan muna kaming dalawa habang hinhintay ang kanyanh kapatid na nag aayos ng kanyang gamit.

Agad kaming dumaretso sa aking kaibigang fashion and make up artist para maayusan siya.

Hindi ko muna sinabi sa kanya ang pupuntahan namin mamayang gabi dahil kahit ako, sarili ko, hindi maiwasang kabahan sa gagawin kong plano mamaya. Paniguradong itatakwil ako ng tatay ko pagkatapos.

"Kashi, make her glorious." nakangiting utos ko sa aking kaibigan.

"Of course, Zaire. Malakas ka sa akin." ngumiti ito sa akin.

Dahil alam kong magtatagal ng kaunti iyon ay dumaretso muna ako sa penthouse para mag ayos na rin. 5pm na rin kasi.

I wore the Saint Laurent Gray 3 Button Pinstripe Suit at dahil wala itong tie ay kumuha na lamang ng isang designer tie sa aking walk in closet. Kumuha na rin ako ng isang pares ng sapatos na babagay sa aking suot

Madali akong sumakay sa aking Mustang GT at nagmamadaling pumunta sa kung saan ko pinaayos ang aking asawa.

Napatitig ako sa kanya nang makita ang kanyang itinatagong ganda. Kailangan lang pala talaga nito maayusan.

"Babe, you're glamorous." wala sa sariling sambit ko.

"Ang galing ko diba, Gutierrez?" bilib sa sariling sabi ni Kashi.

"Yes, you are."

Tumingin na akong muli kay Clarentine.

Kumapit na ito sa aking braso saka ngumiti. "Zaire, are you ready?" bulong niya.

*

Maikling ud muna bago ako umalis hehehe. Balik ako ng Sunday lol

The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!