CHAPTER 12

1.8K 140 188
                         

CHAPTER 12

Date

"Avery!" Diane exclaimed then hug me tightly.

Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at nayakap ko na lang din siya pabalik. Sobra ang saya ko ngayon na para ba akong nasa cloud 9.

"The results will be next week, for sure ikaw na ang rank 1 niyan. Keep it up and you will be the valedictorian once we reached 4th year." Dagdag pa niya rason para mas mapangiti ako.

Ngayon ang 4th grading examination namin at ilang araw na lang din ay bakasyon na. Balak ko sanang mag-enroll ng summer class para sa upcoming grade 10 or 4th year pero may plano ang mga kaibigan ko kaya pina sawalang bahala ko muna.

"Next week na rin 'yung gig nila Eliot 'di ba?" tanong ni Caroline habang hawak ang lollipop na kanina pa niyang kinakain.

"Oo, pupunta kami ni Miko kasi monthsary namin 'yon." Ani Anchoret bago inayos ang kaniyang buhok at bumaling ulit sa phone niya.

"Pupunta rin kayo?" tanong ko.

"Oo, balita ko kasi maganda raw 'yung mga kantang inihanda nila Cupid. Gusto kong sumuporta." Kumindat si Selene sa akin.

Cupid is one of her crush, break na rin sila ni Vince at ngayon umaasa siya na magkakaroon siya ng chance kay Cupid.

"Selene naman..." sabi ko at nginusuhan siya. "Alam mo namang hindi interesado sa babae si Cupid."

"Look at me, Avery." Utos niya.

"Ano?"

"Anong nakikita mo?"

"Ikaw..." nagtataka kong sagot tapos ay gumilid ang aking ulo dahil sa pagtataka.

Kumunot din ang aking noo.

"Ang nakikita mo ay magandang babae." She said before fixing her hair clip. I saw Diane rolled her eyes upwards. Ganoon din ang ginawa ni Caroline na napaismid na lang din sa gilid. Hindi ako makapaniwala dito kay Selene.

Napahinga na lamang ako ng malalim at bumaba ang tingin ko sa aking cellphone.

Eliot just texted me.

Eliot:

I did my best in exams, baka ako ang mag-rank 1.

Napahagikgik ako sa sinabi niya.

Alam kong malaki naman talaga ang chance na baka siya nga ang mag-rank 1. Matalino naman kasi siya at palaging isang puntos lang ang agwat ng scores namin sa exam.

Minsan nga ay nagtataka ako kung bakit ganon.

Ako:

Kapag nangyari 'yun, papayag na akong tawag-tawagin mo akong daga.

Eliot:

Sabi mo, e. Anyway, song of the day: You're Beautiful by James Blunt.

Napangiti ako sa reply niya.

Eliot likes music so much. Lagi rin siyang may sinasuggest sa aking mga kanta na talaga namang kinahuhumalingan ko rin.

Maganda ang taste niya sa music.

"Pa-hotspot!" sabi ko kay Neo before showing him my cutest smile.

"Lagi ka na, ah. Nang-uubos ka ng data." Sabi niya pero binuksan pa rin naman niya ang data niya.

I immediately connected my phone before clicking the spotify.

I searched You're Beautiful by James Blunt.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon