BTS отново се месят

650 62 39

Денят на партито:
Гледната точка на Лео:

Днес се успах и станах към 16:30 , а гостите трябваше да дойдат към 21:00. За мое щастие Лина беше станала и приготвила всичко.

Бавачката и Кевин ги нямаше. Ама тя горката Кера си мисли, че ни освобождава къщата за някакъв голям концер, а всъщност...

Лина и аз отидохме в кино стаята, за да гледаме някакъв филм и да ядем. Снощи правихме секс, за първи път от много време и беше невероятно.

- Кой филм ти се гледа? - попита ме Лина и се наведе, за да вземе пуканки и да пусне филм. Задникът ѝ беше толкова малък и сладък, че не се сдържах и я стиснах. Тя се обърна към мен, погледна ме очудено, но после ме целуна и седна в скута ми.

- Има ли филм, в който да участваш ти? - попитах я аз.

- Има много филми, в главата ти, в които участвам аз. - каза Лина и ме целуна. Тя постави ръце на врата ми, а аз я стисках за задника. После сложих ръце около тънката ѝ талия и накрая вплетох ръце в дългата ѝ черна коса.

След малко тя се отдръпна от мен и седна на съседното място. Аз отидох да си сложа пуканки в картонения плик и пак се върнах при нея.

- Искаш ли да гледаме After? Абсолютно нов филм е и е любовен. - попита ме Лина и аз се съгласих.

2 часа по-късно :

Филмът беше свършил и Лина ме събуди. Беше ми изключително скучен, а за разлика от мен Лина много го хареса.

- Ако не се оправиш до 20 минути ще посрещаш гостите тука. - предупреди ме тя и тогава се сетих, че правим парти.

- Ох... Вярно. А не може ли да останем тук и да се гушкаме, вместо да купонясваме?

- Лео ти си ужасяващо мързелив. - изсмя ми се Лина и ми помогна да стана. Аз се оправих.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!