CHAPTER 10

1.6K 143 219
                         

CHAPTER 10

Tayo

Our teacher is busy discussing in front and I'm here busy taking notes.

Ganoon din naman si Diane na kagat-kagat ang kaniyang labi habang nakikinig. Pasimple namang ginagamit ni Anchoret ang phone niya para i-text ang boyfriend.

Selene won the pageant last week at talagang sobrang proud kami dahil doon. Nanalo rin ang team namin sa basketball dahil na kila Neo.

Kaya ayun, pareho silang malaki ang plus points.

"Okay, class dismissed." Nagsitayuan naman ang mga kaklase ko after that para magligpit ng mga gamit.

"Hay, sa wakas! I'm so bored." Sabi ni Selene at nag-unat ng kamay habang humihikab.

"The discussion was fun," sabi ko naman na siyang kinairap niya.

"Whatever, nerd." Natatawang sabi niya kaya inirapan ko na lang din siya.

"By the way, did you hear the news?" sabi ni Anchoret habang nakatitig sa kaniyang cellphone.

"'Bout what?" si Diane.

"That Eliot is dating Ivory!" naagaw naman non ang atensiyon ko.

Napatingin ako kay Eliot na nasa may bandang dulo, nag-shuffle kasi ng upuan at ngayon hindi na kami seatmate.

"What? Really? Well, couldn't blame Eliot. Ivory is such a beautiful girl." Puri ni Selene sa kay Ivory.

"Masama raw ugali non, bitchesa ba." Gusto kong sang-ayunan si Diane pero hindi ko na lang isinatinig.

"So what? She got Eliot and that's what matters." Si Anchoret.

Ibinaling ko na lang ang tingin ko sa mga gamit ko at niligpit na.

Wala kasing ideya sila Diane na nagkakausap kami ni Eliot ng hindi nagbabangayan. Hindi ko rin magawang sabihin sa kanila dahil nahihiya ako. Baka kasi kung anong isipin nila.

'Tsaka ko na lang siguro sasabihin kapag nagtanong sila o nakita kami. At least don, wala akong rason para hindi pa sabihin.

"That bitch is so lucky!"

"Anong pinag uusapan niyo?" tanong ni Neo na kalalapit lang sa amin, tinulungan niya ako sa pag aayos ng gamit ko.

"Wala, girls talk. H'wag ka ngang nakikisali." Banat ni Diane sa kaniya.

Nagpasalamat ako kay Neo nang matapos kami sa pag aayos ng gamit ko. Tumango lang siya at binalingan si Diane.

"Daldal mo, e. Dinig ng lahat usapan niyo."

"Dinig niyo na pala, bakit nagtatanong ka pa?" mataray na sagot nito.

Natawa si Selene sa dalawa kaya natawa na lang din si Anchoret. Onti na lang ay iisipin kong magkakatuluyan ang dalawang ito.

Sabi nga nila, the more you, the more you love.

"Pero single pa rin si Cupid, Spencer at Xanthe! May pag-asa pa!" sabi ni Selene.

"May boyfriend ka na gaga!" sabi ni Dianie.

"So what? Kapag niligawan ako ng tatlo ibbreak ko si Vince."

Hay nako, napaka-ano talaga ng mindset nito ni Selene.

"Kakarmahin ka," ani ko.

"Karma my ass," then she rolled her eyes. "Sa edad natin dapat hindi tayo nagseseryoso muna para hindi rin tayo ma-broken heart."

"Tama, tamang laro lang." singit ni Caius na kararating lang din. "Tara na, uwing-uwi na ako." Aya niya sa amin kaya nagsitanguan kami.

Parang ayokong mag-stay sa library ngayon.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon