{2} chat drugi

1.9K 203 984

Użytkownik Tony Stark dodał/a do chatu użytkowników Steve Rogers, James Barnes, Natasha Romanoff, Sam Wilson, Clint Barton, Vision, Wanda Maximoff, James Rhodes

Natasha Romanoff:  Wytłumacz mi, po co?

Tony Stark: Porozmawiamy sobie i będziemy udawać kulturalnych.

Clint Barton: "udawać".

Steve Rogers: Zmieniłeś zdanie?

Tony Stark: Chciał byś sterydzie.

Sam Wilson: Wow. Tony Stark. Wow. To ten facet który sprawił, że ludzkość może pić własne szczyny. Mogę autograf?

Tony Stark: Wow. Sam Wilson. Wow. To ten facet który nie zrobił kompletnie nic. Wow.

Sam Wilson: Ej, jestem Falconem.

Natasha Romanoff: Tony, wygrałeś mentalnie.

Tony Stark: Dziękuję, dziękuję.

Wanda Maximoff: Widzę, że się dobrze bawcie w swoim towarzystwie.

Steve Rogers: A jak że by inaczej.

Tony Stark: Czy to był sarkazm? Jestem taki dumny. Aż mi łezka spadła na mój pozłacany zegarek.

Clint Barton: Nie przeszkadzajcie sobie, pójdę po popcorn.

Vision: Tony, sądzę, że masz rację. Wolność w naszym przypadku jest tylko pogorszeniem sprawy.

Tony: Dzięki Vision. Cap ma gdzieś twoje zdanie, ale dzięki.

Steve Rogers: Nie powiedziałem tego. Po prostu uważam inaczej.

Clint Barton: Jestem! Na czym skończyliśmy?

Wanda Maximoff: Na tym, że Tony jest dumny ze Steve'a gdyż posiada on  umiejętność wypowiadania się z sarkazmem.

Clint Barton: XD

Steve Rogers: Co?

Tony Stark: Taki znaczek oznaczający że osoba która go wysłała jest w cholerę rozśmieszona.

Steve Rogers: Język.

Użytkownik Tony Stark zmienił/a pseudonim użytkownika Steve Rogers na JęZyK.

JęZyK: Bardzo zabawne.

Tony Stark: Oh wiem. Już mi tak nie słodź.

Natasha Romanoff: Kochasz gdy wszyscy ci słodzą.

Tony Stark: Ojej

Natasha Romanoff: To "ojej" mówi wszystko. Nie męcz się.

James Barnes: Po co ten cyrk?

Tony Stark: Ponieważ twój chłopak nie może zaakceptować pewnych faktów.

JęZyK: Nie jesteśmy razem.

Wanda Maximoff: Jeszcze.

Tony Stark:

Tony Stark:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now