CFS (15)

36 8 0

1

Khi nào Sơ sẽ mở RQ nữa ạ? Em muốn đặtttt

Vẫn chưa có lịch cụ thể. Chị định dịp mừng 1k fl hoặc đợt comeback sau của các anh. Mong rằng từ giờ đến lúc đó chị có thể trả hết được rq cho mọi người rồi ❤️

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!