Krótkie cięcie #28 [jak czytamy po godzinach?]

483 72 104Rzeczą powszechnie znaną jest fakt, że czytelnicy GL Nożyce uwielbiają wypełniać ankiety. Zdaje mi się, że większość z Was lubi też je sobie poczytać.

Kojarzycie zapewne dobrze ten moment, kiedy stoicie w księgarni, a dookoła Was, gdziekolwiek nie spojrzeć, na półkach spoczywa mnóstwo potencjalnie interesujących tytułów. Jak wtedy wybrać dla siebie tę ,,idealną'' książkę? Co ma największy wpływ na Wasz wybór? Na te pytania (plus kilka dotyczących ogólnie nawyków czytelniczych) odpowiedzieliście w ankiecie. Tak przy okazji – dziękuję każdemu, kto ją wypełnił. Ten artykuł (dosłownie) nie mógłby powstać bez Waszej pomocy.

Na początku pragnę podkreślić – artykuł zawiera Wasze odpowiedzi, ale obserwacje i komentarze są moje i mogą być mocno subiektywne, więc każdy ma prawo się z nimi nie zgodzić. Jestem jednak zawsze otwarty na dyskusję. Przeanalizujmy Wasze okrągłe 333 odpowiedzi* – pytanie po pytaniu.

 Przeanalizujmy Wasze okrągłe 333 odpowiedzi* – pytanie po pytaniu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Na początku ankiety każdy z Was musiał odpowiedzieć na pytania o sobie. Dla stworzenia wiarygodnego podsumowania, musiałem wiedzieć, jaką grupę osób właściwie poddaję badaniu. Wykres płci mówi sam za siebie – znaczna większość ankietowanych to panie (znalazło się na szczęście kilku panów, a nawet jeden helikopter). Co prawda nie wydaje mi się, żeby płeć miała aż tak duży wpływ na preferencje literackie, ale warto zwrócić na tę nierówność uwagę. Choć interesujące jest, że aż 94,3% respondentów to kobiety. To odzwierciedla stosunek kobiet i mężczyzn na Wattpadzie oraz potwierdza badania czytelnictwa w Polsce, że wśród osób w wieku 13-18 dominującą grupą czytającą są dziewczyny - "Najwyraźniejsze różnice w postawach czytelniczych wynikają z płci nastolatków. Dziewczęta nadal traktują czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego." [1]

W przypadku grup wiekowych jest już bardziej, że się tak wyrażę, kolorowo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

W przypadku grup wiekowych jest już bardziej, że się tak wyrażę, kolorowo. Jednak wciąż – trzy czwarte wypełniających to osoby do osiemnastego roku życia, czyli dość młode, których preferencje czytelnicze są dopiero na etapie kształtowania. Wychodzą z okresu, gdy o ich lekturach decydowali rodzice i zaczynają kierować się swoimi upodobaniami. Próbują i poznają. W przypadku większego odsetka osób powyżej 24 roku życia wyniki prawdopodobnie by się różniły.

Nożyce tną [lato 2019]Przeczytaj tę opowieść za DARMO!