CHAPTER 8

2K 168 144
                         

CHAPTER 8

Little girl

Simula nung mag offer si Eliot na i-tutor ako, we started hanging out in the library. He's helping me with my study; lalo na kapag may hindi ako naiintindihan.

Mostly kapag matatapos na ang klase 'tsaka lang niya ako natuturuan or kapag may vacant time. Marami ring free time dahil malapit na ang intramurals.

His band is going to perform there and he invited me to watch.

"Just memorize the formula then you'll get it." Sabi niya at iniabot sa akin ang papel na pinagsulatan niya ng formula para sa quiz namin mamaya.

"What if makalimutan ko?" ngumuso ako at tinignan ang formula na isinulat niya.

"Trust me, you won't." He patted my head making me feel like I'm a little girl.

Nagpapasalamat talaga ako na kapag sinasabi ko kila Diane na pupunta akong library ay wala naman na silang tanong kung bakit.

Nahihiya kasi akong sabihin na kasama ko si Eliot. Baka kasi kung ano pang isipin nila. Kasi parang kailan lang ay ang laki-laki ng galit ko sa lalaking 'to.

Pero mabait naman pala siya, mahilig lang talagang mang-asar.

Wala namang namamagitan sa amin ni Eliot. He is just a nice classmate to me, nothing more.

I went home that night seeing my mom busy cooking our dinner.

"Mom, I'm home!" anunsyo ko sa pagdating.

"Avery baby," she said then stopped what she's doing. "Your teacher called me to ask if you want to join a pageant. Para siguro sa intramurals ninyo." Sabi niya habang nagpupunas ng kamay.

"It's not my thing, 'my. Plus! I am busy with my study, I have exams next week." Inabot ko ang orange na nakalagay sa may table at binalatan iyon.

"May plus points ka raw sa grade kapag sumali ka."

"I can earn that points," sagot ko naman at tinapon sa trash can ang pinagbalatan ng orange. "Akyat na 'ko!"

Hinayaan na rin naman ako ni mommy na umakyat sa kwarto ko.

Matapos kong magbihis ay nagtungo na ako sa bag ko para ilabas ang mga librong babasahin. I need to review for my upcoming exams.

Ipinatong ko ang mga libro sa study table at kumuha na rin ng ballpen at papel para sa pags-solve ng mga problems na ibinigay sa akin ni Eliot kanina.

My phone rang for a call at agad ko namang sinagot 'yon nang makitang si Diane 'to.

"Hey! After exams intramurals na kaya please, join us sa pagexplore ng mga booths!" ang malambing niyang boses ang bumungad sa akin.

"Oh yeah, I will. Kahit hindi mo ipaalala." Sabi ko naman at binilugan ang sagot ko sa unang problem.

"Let's try the marriage booth, ipakasal natin si Anchoret at Miko." Sabay tawa niya sa kabilang linya.

"Why not Selene and Kael?" tanong ko.

"Duh? They broke up already. Kael cheated." Nagulat naman ako sa impormasiyong nalaman.

I couldn't believe Kael is capable of doing that!

"Kailan pa?" tanong ko at binitawan na muna ang ballpen ko.

"Kahapon lang sila nag-break. Hindi mo pala alam? Lagi ka kasing nasa library, e." parang kahit wala sa harapan ko si Diane ay alam kong umiirap 'to ngayon.

"Sorry na, I was just studying." Rason ko.

"Oo na, alam ko naman. Baka nga talagang maging summa cum laude ka kapag nag college tayo."

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon