Chapter 17

697 29 4

Continuation...

Maxwell's POV

d>_<b
dO_Ob

I'm simply staring at YAZ who's walking down the stairs, wearing something not-so-baring, except she's wearing off-shoulders. She applied her makeup lightly, which is not normal for a Zaimin Yaz. She tied her curled hair in a high-ponytail and a few strands of hair covered her forehead.

Naririnig ko ang mga hiyawan at nag complement pero pakiramdam ko ay wala akong narinig. Patuloy lang itong bumaba ng hagdan ngunit pakiramdam ko ay bumabagal ang oras. Nagtagpo ang aming mga mata at hindi ko na alam kung paano alisin ang paningin ko sa kaniya. Our eyes are locked with eachothers'. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kaniya, at pakiramdam ko ay hindi niya 'rin maalis ang tingin niya sa'kin. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay sya 'ring bumibilis ang tibok ng puso ko! Every curves of her body were detailed with what she's wearing. I've already seen her wear fitting clothes back then but this time, I feel like I'm seeing this for the first time.

Natigilan ako sa pag-iisip nang tuluyan na itong makababa at sa wakas ay naiwasan ko nang tumingin sa kaniya! Nakaramdam naman ako ng tapik sa kanang balikat ko, "Pretty, isn't she?" si Tob

Hindi ako makasagot, parang natutuyo ang lamunan ko. Muli akong lumingon kay Yaz...

'Let's be real here, yes she's pretty. I find her pretty. Lalo na ngayon, ang ganda ganda niya and I even think that she's beyond beau--'

d>_<b

Lihim kong ipinilig ang ulo dahil sa naiisip!

'Ano ba 'tong iniisip ko?! Pangit! Ang pangit nito ngayon... Kaya nagtataka ako kung bakit may nag-yaya pa sa kaniyang makipag-date! t-tsh...'

"J-just fine." Sa wakas ay nasagot ko na ang tanong ni Tob. Ngumisi lang ito sa'kin at saka umiling.

"Anong oras na?! Hali ka na!" Si Naih

"Tsk. 5:48 pa lang oh?! Mas excited ka pa kesa sa'kin!" Singhal ni Yaz sa kapatid, "Hindi naman ako na excite" mahinang dagdag nito.

Ngayong napansin ko ulit ito ay hindi ko muli maalis ang tingin ko sa kaniya. Parang may kung anong hypnotismo ang pagbabago niya na parang ikahihibang ko ito ngayon dahil sa hindi maintindihang kaba na nararamdaman ko ngayon!

"Aba'y syempre! Kailangan bongga ka ngayon dahil sabi ko na nga sa'yong first and last date niyo na 'to!" Ani Naih,  "at sigurado akong wala nang susunod pa sa kaniya! hahahaha!--"

Agad itong binatukan ni Yaz, "Puro ka kalokohan"

"Inggit lang ang Naih! Chillax, 'te! Masisira beauty mo!" Si BJ, "May isa pa naman diya'ng naglalaway na" Dagdag nito na parang may pinaririnigan. Pasimpleng sumulyap naman ito sa'kin at ngumisi.

d-_-b

Lumingon naman si Yaz sa kaniya, "Naglalaway? Sino? Ikaw?"

"Aguuu! Masakit mag assume te! Sigesige, maupo ka muna habang hinihintay ang oras since ayaw mo pang umalis dito." Pag diin ni BJ sa ayaw. At pasimple nanamang sumulyap sa'kin!!!

'Problema nito?'

"May lakad 'din ata itong lolo n'yo!" Baling ni Migz sa'kin

"Mmm. Farewell party daw." Ani Naih

Natauhan na ako sa kinatatayuan ko, pamulsa akong naglakad papunta sa mahabang sofa at naupo doon. There's still a lot of time to rest... Inihilig ko nalang batok sa sandalan at pumikit.

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!