Chương 1 : Xuyên vào thế giới khác

134 20 12
                         

In ngiêng là suy nghĩ
In thẳng là nói chuyện bình thường 
Gạch chân dưới chứ thì chưa nghĩa ra a hihi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đường đa phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Aaa, cuối cùng cũng hết phim rồi a. Thật hay, nếu nam chính bớt dâm lại chút và có ích hơn chút thì tuyệt hơn_ cô vừa xem xong bộ phim high school dxd, vừa nói vừa ngáp, cô đã thức trắng để coi cho hết bộ và giờ cô rất mệt.
_A! hình như hôm nay phát hành game mới, phải tranh thủ mới được.
Mua xong game, cô đi về nhà do quá buồn ngủ cô không chú ý đèn đỏ nên vẫn băng qua đường. Kết quả, dĩ nhiên là........
Kíttttt!!!! tiếng thắng gắp vang lên nhưng đã không kịp, cô bị tông văng ra 1 đoạn khá xa và...chết. 'mình còn chưa kịp chơi thử game mới mà, còn chưa xem hết anime mà, làm sao có thể chết được. Diêm vương! tại sao lại là lúc này!'.
*Và tại 1 nơi nào đó*
_Ách!_ diêm vương ca ca vừa cắn trúng lưỡi thay vì ắc xì.
Chợt Diêm ca bất động khi nhìn vào sổ sinh tử, biết ổng nhìn thấy gì không? Chính là gạch nhầm tên cô trong sổ, mệnh thọ cô chưa hết nhưng ca lỡ gạch tên làm cô chết rồi giờ phải làm sao.
Đành phải chuộc tội vậy, chứ ở trên mà biết được thế nào cũng bị đuổi việc, lão bà đại nhân sẽ không tha cho ca đâu a. Và thế là ông cho cô xuyên không đến bộ anime cô vừa xem xong và ban cho cô những sức mạnh bá đạo, có thể nói nếu cô thích cô có thể thống trị luôn thế giới chỉ với sức mạnh của cô thôi.
____chuyện là thế đó____
"À mình đang ở nơi nào z" cô nói ra nhưng lại là tiếng meo meo "Hả sao mình lại phát ra tiếng meo meo nhỉ" ko bik từ đâu ra có chiếc gương cô tới xem thử thân thể mình

"Sao mình lại biến thành mèo rồi" Bỗng từ trên trời rơi xuống 1 bức thư cô mở ra đọc trong đó ghi là : " Xin chào con vì 1 lần sai lầm hắc xì nên ta đã lỡ gạch tên con trong sổ sinh tử nên ta đã cho con chuyển sinh thế giới DxD mà con mới xem xong

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Sao mình lại biến thành mèo rồi" Bỗng từ trên trời rơi xuống 1 bức thư cô mở ra đọc trong đó ghi là : " Xin chào con vì 1 lần sai lầm hắc xì nên ta đã lỡ gạch tên con trong sổ sinh tử nên ta đã cho con chuyển sinh thế giới DxD mà con mới xem xong . À mà khi con xuyên vào thế giới này thì con là mèo nhé nhưng con có thể luyện tập để nói chuyện rồi biến thành người nhưng vẫn còn đuôi và tai sau đó con luyện tập tiếp biến thành con người hoàn chỉnh nhưng con có thể biến thành mèo hay cái hồi nãy ta đã nói mà đây là 3 tháng trước khi cốt truyện bắt đầu nhé con

Ps : Ta cho con sức mạnh để tu luyện nhanh chóng đó con ơi Bye bye con"

"Đù mẹ ông thần già chó nhưng mà thôi ông cho mình xuyên vào bộ phim mình thích nhất là được rồi mà còn 3 tháng trước nữa nên cố gấng tu luyện " cô đang nói thì có 1 người đang đi tới ẩm lên cô đó là Koneko quân xe của Rias

"Đù mẹ ông thần già chó nhưng mà thôi ông cho mình xuyên vào bộ phim mình thích nhất là được rồi mà còn 3 tháng trước nữa nên cố gấng tu luyện " cô đang nói thì có 1 người đang đi tới ẩm lên cô đó là Koneko quân xe của Rias

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngày 21/04/2020 Ra truyện

Ta xuyên vào sao lại là Mèo!!!!Where stories live. Discover now