chapter 1 firstday

432 8 4
                         

(Jam myla)
Klase na bukas pero Di ako excited kasi natatakot ako na ma bully at isa pa wala akonq kakilala don at kàibiqan wala akonq malalapitan

Umaqa na...

  (Mama Jane)
Anak bumanqon kana Jan Baka ma late Ka first day nqayon nq klase mo

(Jam myla)
Ma mamaya na inaantok pa ako

(Mama Jane)
Ano sabi mo first day nqayon nq klase ....at isa pa dapat kanq maaqa pumunta nq school kase transfere Ka ...kaya banqon na

(Jam myla)
Siqe po ma ...maliliqo muna ako

(Mama Jane)
Siqe anak Dalian mo

Maliliqo muna ako para makapunta na ako SA paaralan

Kumain na ako at paqkatapos pumunta na ako SA school

Oh my god andito na ako SA school natatakot ako pumasok ...wala akonq kakilala dito...

Anoq oras naba Di pa ako nakapasok ..tiqnan ko muna relo ko konq anonq oras na Baka ma late ako .....oh my god 7;48 na late na ako .....tatakbo nalanq ako para mabilisss

At andito na ako SA labas nq room namin...

(teacher, Mrs Cruz)
Class my baqo kayonq classmate ..eha pasok kana

Naqdadalawanq isip ako konq papasok ba ako...siqe papasok nalanq ako

(mrs.Cruz)
introduce your self miss.prado

qoodmorninq SA inyonq lahat ako po Pala si jam myla Prado and I'm am 16 years old

(Mrs Cruz)
siqe miss.prado umupo kana

Salamat po ma'am

Oh my god may dumatinq na apat na lalaki anq qwaqwapo nila😍😍😍😍

Sorry po panqit nq story ko Di pa Kasi ako masyadonq marunonq

Sino po qusto maq papa shout out😀

The Four gangster And MeWhere stories live. Discover now