041

36 3 0

pokpok girls
active now


Chaeryeong:
tangina unnie

Yurina:
di ako papasok ngayon
ah

Yuna:
Saturday pero may
pasok pa haist

Yurina:
sakit ng ulo ko

Chaeryeong:
yan inom pa sige

Yurina:
ganon ba ako
kalasing?

Chaeryeong:
unnie wag kang mabibigla
ha

Yurina:
ano?

Chaeryeong:
nahuli namin kayo
kagabi ni Lucas na
naghahalikan

Yurina:
tangina

Yuna:
may bata ho dito

Yeji:
sige kami na magaadjustsmile // bang chanWhere stories live. Discover now