Bài học trong đời

2.3K 27 1

con người mất 5 năm để học hết tiểu học, 4 năm để học hết trung học, 3 năm để học hết phổ thông và 4 đến 6 năm để học đại học hay 1 cái nghề nhưng học làm người phải học suốt đời..!

và 8 Điều cần "Học".... Suốt Đời !

1. Thứ nhất, "học nhận lỗi".

-Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Thứ hai, "học nhu hòa".

-Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn

3. Thứ ba, " học nhẫn nhục".

-Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Thứ tư, "học thấu hiểu".

-Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

5. Thứ năm, "học buông bỏ".

-Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

6. Thứ sáu, "học cảm động".

-Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

7. Thứ bảy, "học sinh tồn".

-Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

8. Thứ tám học cách sống yêu thương

vì điều con người cần nhất không phải của cải, tài sản, danh vọng... mà là tình yêu thương và quan tâm giữa con người với con người..!

TỪ BI và THA THỨ
Mình cứ hiểu một cách đơn giản thôi. Phàm phu như chúng ta do vô minh che lấp và nhiều đời nhiều kiếp đã huân tập trong môi trường ác quá nhiều nên Phật tánh bị che lấp. Nay chúng ta muốn cầu vãng sinh Tây Phương một đời bất thoái thành Phật thoát ly khỏi sinh tử luân hồil; thì phải chấp nhận thiệt thòi tức là không được dùng vọng tâm là tâm hư ngụy để đối đãi với mọi người, mọi vật, mọi việc. Chúng ta phải dùng chân tâm nghĩa là đối với tất cả mọi người, đối với bạn tốt phải chí thân chí thành, đối với oan gia trái chủ cũng chân thành, người hãm hại ta, sát hại ta, ta chỉ có một lòng chân thành đối với họ, vĩnh hằng bất biến. Nếu chúng ta có thể giác ngộ được mạng sống này là giả, không phải thật thì đối nhân xử thế tiếp vật sẽ nhìn thấu, buông xả. Nhìn thấu là mọi thứ đều tường tận, mọi thứ đều hiểu rõ. Buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì bạn sẽ được an nhiên tự tại....
Ở thế gian này, chúng ta "không tranh với người, không cầu gì ở đời". Người ta tranh, chúng ta nhường, người khác tiến, chúng ta lùi đây là cách mà Phật Bồ Tát, các vị đã giác ngộ dạy chúng ta sống, làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật. Vậy là đời sống của chúng ta liền tự tại, vui vẻ; tự tại chính là cái mà nhà Phật gọi là giải thoát. Tùy duyên chứ không phan duyên, hay nói cách khác ở thế gian này, chúng ta ở đâu cũng là bị động chứ không chủ động. Chủ động là chúng ta phải làm thế nào đó, bạn liền có phiền não. Tùy duyên là không có phiền não, có cơ hội chúng ta phải làm, không có cơ hội chúng ta càng vui vẻ, chúng ta vô sự. Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc. Hãy luôn nhớ một điều là đường ta đi là đường (Phật) đạo... Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn. Nhưng nó mang lại những người bạn đúng nghĩa...
Hãy cứ sống bằng lời Từ Bi Chân Thật, dù cuộc đời là những giấc mơ, có đôi khi đời tàn nhẫn Vô bờ, vẫn phải sống để Biết tập Tâm Kiên Nhẫn.... Hãy cứ yêu bằng Tâm thành kính khiêm cung, dù tình người chỉ quanh quẩn lợi danh, và con Tim nhiều khi phải tranh dành khi thất bại.... Hãy yêu thêm bằng cỏi lòng chan chứa. Dù chuyện buồn đang xảy đến quanh ta. Niềm vui kia chớ nên để nhạc nhoà, Nó sẽ giúp ta tăng thêm lòng Dũng cảm. Hãy tin đời không là sầu thảm, lấy sức mình xây dựng một niềm tin. Dù người đời cười chê cứ im-lặng. Niềm Tin sẽ giúp ta tròn ước Nguyện. Hãy buông bỏ mọi Sự chấp trước. Biết tha thứ những gì nên tha thứ. Bởi trong Tâm mình đã mở cửa Từ Bi. Quy về Với Đạo Giác Ngộ. (Pau Hy)
20 ĐIỀU KHÓ NGƯỜI TU

1. Nghèo hèn mà biết bố thí cúng dường là khó.
2. Giàu sang thông minh học đạo là khó.
3. Quyết chết, bỏ thân mạng, tìm đạo là khó.
4. Thấy được kinh Pháp Phật là khó.
5. Sanh nhằm đời, thời có Phật là khó.
6. Thấy sắc, biết sắc, nhịn sắc là khó.
Thấy dục, biết dục, nhịn dục là khó.
7. Thấy tốt, lòng không ham, chẳng cầu, là khó.
8. Bị nhục, biết nhục, không cảm thấy nhục, là khó. Bị chọc giận, có máu giận mà không tức giận là khó.
9. Có thể lực, không thấy mình cao, không thấy ỷ lại, là khó.
10. Gặp việc, tạo thành vô tâm, là khó.
11. Hoc rộng, hiểu nhiều, nghiên cứu rộng rãi, là khó.
12. Trừ diệt tâm ngã mạn là khó.
13. Chẳng khinh người chưa học là khó.
14. Thật thành tâm bình đẳng là khó.
15. Chẳng nói sự phải, sự quấy của người của ta là khó.
16. Gặp đặng Thiện Trí Thức là khó.
17. Thấy mình phàm phu, gặp thầy, lễ bái học đạo là khó.
18. Tùy duyên cơ hóa độ người là khó.
19. Thấy cảnh không động tâm là khó.
20. Khéo biết phương tiện mọi việc làm là khó.

******
10 NGHIỆP LÀNH (THẬP THIỆN NGHIỆP)

1. KHÔNG SÁT SINH: Từ bi, không sát hại, sẽ được khỏe mạnh, trường thọ.
2. KHÔNG TRỘM CẮP: Ngay thẳng, không lấy của người, sẽ được giàu sang, an ổn.
3. KHÔNG TÀ DÂM: Trong sạch, không quan hệ bất chính, sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.
4. KHÔNG NÓI DỐI: Chân thật, không dối gạt, sẽ được uy thế, tiếng tăm.
5. KHÔNG THÊU DỆT: Trung thực, không xảo ngôn, sẽ được mọi người kính mến.
6. KHÔNG ĐÂM THỌC: Hòa hợp, không nói lời ly gián, sẽ được nhiều người ủng hộ.
7. KHÔNG NÓI THÔ ÁC: Hòa nhã, không cay nghiệt, không thô tục, sẽ được cao sang.
8. KHÔNG XAN THAM: Rộng rãi thí xả, sẽ được vô lượng PHƯỚC BÁO.
9. KHÔNG SÂN HẬN: Từ hòa, nhẫn nại, sẽ được vô lượng DUYÊN LÀNH.
10. KHÔNG SI MÊ: Sáng suốt, tỉnh giác, sẽ được vô lượng TRÍ TUỆ.

Người nào nguyện giữ được 10 điều này trọn đời thì chư Thánh, chư Phật hoan hỷ, Thánh chúng reo mừng. Hiện đời sẽ được an vui, khi mất sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu thường niệm A Di Đà Phật và nguyện vãng sanh thì khi lâm chung, Tây phương tam thánh cùng chư thánh chúng sẽ tiếp dẫn vãng sanh Cực lạc thế giới.

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!