030

27 2 0

Bang Chan
active now

Chan:
Yurina andyan ka
pa sa dorm niyo?

Yurina:
ah oo bakit?

Chan:
sunduin ko kayo
ni Chaeryeong

Chan:
I have a feeeling na
madami yung dadalhin
niyo.

Chan:
tsaka masama pa
pakiramdam mo

Chan:
aalagaan sana kita
| message deleted

Yurina:
sino nagsabi?

Chan:
Si Yuna

Yurina:
Ay pota talaga?

Yurina:
sige sige

Atsumi Yurina logged out
smile // bang chanWhere stories live. Discover now