Chapter 15

806 27 2

Yaz's POV

Kasalukuyang nandito parin kami sa hapag-kainan at patuloy ang pag-uusap nila tungkol sa bagong hospital sa Palawan.

"Doon ka na magtatrabaho, Babe?" Tanong ni Deib sa asawa

"Hindi pa nga ako natatapos sa pag-aaral, pinapatrabaho mo na ako." Ani Max kaya mahina akong napatawa

"Sige. Pagkatapos mong mag-aral, doon ka na magtatrabaho?" Pag-iiba ni Deib sa tanong

Nag-kibit balikat naman si Max, "It depends. Nandito ang bahay natin at ayoko'ng iwanan ang mag-ama ko."

Tumawa naman ng malakas si Deib habang namumula ang mukha. Kinikilig nanaman oh.

Kapansin-pansing nahihirapan ang dalawa sa pag-kain dahil kay Spaun kaya magboboluntaryo akong bantayan ito! Tutal nawalan ako ng gana kumain dahil sa mabuti ko'ng kapatid.

"Ako muna kay Spaun, mukhang nahihirapan kang kumain." Prisinta ko

"Are you done eating?" Tanong ni Max kaya nakangiting tumango ako, inabot niya naman sa'kin si Spaun na binungad ako kaagad ng magandang ngiti.

"Ang bilis mo naman atang kumain, ate?"

"Nakaka-walang gana ka'ng kumain" Simpleng sagot ko naman sa mabuti kong kapatid

"Anong nakakawalang gana dun uy? Ikaw na nga yung nagbibiro ng hindi maganda!" Aniya ngunit hindi ko na 'to pinansin. Nalilibang ako masyado kakalaro kay Spaun.

Hinarap ko naman si Spaun sa mga kasama naming sa mesa at isa-isa itong itinuro, "Dad-dy" Mahina kong bigkas habang dinuduro si Deib

"Da-da" Pag-gaya nito

"Mom-my"

"Maaa-ma" Nahihirapan itong binigkas ang salita

"Lolo" Turo ko sa dalawang lolo na sina More at Mokz

"Llll-lo"

"Lola"

"Llll-la"

Bumaling naman ako kay Maxrill at tinuro ito, "Ti-to"

"Ttt-tu"

Kay Naih naman na na'sa tabi ko, "Par-rot"

Rinig ko naman ang tawanan ng mga kasama namin at tinignan naman ako ng masama nitong kapatid ko,

"Pannu" Nahihirapang pag-bigkas naman ni Spaun

'Ang kyuuut!'

And lastly, sa gwapo ngunit nakakatakot na nilalang sa harap ko ngayon, "Su-ngit"

Agad namang nag-angat ng tingin si Maxwell sa'kin at sinamaan ako ng tingin habang dinig ko ang tawanan ng mga kasama namin. Tatawa-tawang dinilaan ko lang ito at muling bumaling kay Spaun.

"Su-woo" Natawa ako sa pagbigkas ng bata. Ang cute--cute kasi eh!

"Suwoo!" Pag-uulit ko at tatawa-tawang bumaling kay Maxwell na kunot-noong nakatitig sa'kin.

Inagaw nito ang pansin ni Spaun gamit ang isang kamay at hindi naman ito nabigo dahil agad na lumingon si Spaun sa kaniya. Tinuro niya naman ako habang na'kay Spaun pa'rin ang paningin,

"Pa-ngit"

Hindi na napigilan ng mga kasama namin ang pag-tawa lalo na ang nangingibabaw na tawa ni Naih! Kumukulo naman ang dugo ko at awtomatikong siniringan siya ng tingin!

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!