~38~

387 62 1

Widzicie jakaś różnicę? Bo ja nie?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Widzicie jakaś różnicę? Bo ja nie?

Widzicie jakaś różnicę? Bo ja nie?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- hej tato, skocz z okna
- ):

Memy z The Umbrella Academy🌂☂️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!