018

41 2 0

Atsumi Yurina
active nowYurina:
para san yung
Sandwich?

Chan:
eh kasi sabi mo
di tayo makapagkikita
ng lunch eh. And btw,
there's a note there

Yurina:
ah sige sige

Yurina:
tnx

Yurina:
awkward shet
| message deleted

Chan:
your welcome, basta
Para sayo

Yurina:
ganto din tayo
nagsimula non eh
| message deleted

Yurina:
👍smile // bang chanWhere stories live. Discover now