Bạc hà đồ my lê hoa bạch edit full

8.4K 51 3

Chương 1:

 XUYÊN QUA THẬT LÀ PHIỀN MUỘN

 

Tôi th: nếu có kiếp sau, tôi nht đnh s không ăn thùng ung vi na, nht quyết s phn đu tr thành mt thc n

 

——————

 

 

Vì sao mùa hè nht đnh phi nóng như vy! Đã 8 gi ti ri mà nhit đvn không gim xung chút nào, tôi mc mt chiếc váy hai dây, tưởng tượng đến mt miếng tht bò béo ngy bày trên đĩa, xung quanh là nước st xâm xp. Đi vi hin tượng khí tượng “Hing nhà kính” tôi luôn luôn cười nht, “Hing lò nướng” mi là vương đo! Tôi va ao ước miếng tht bò xut hin —— vliếc mt nhìn người ngi bên cnh mt chút (tình c li là người bn trai đã quen được 3 tháng l 1 ngày), không đ ý ti khuôn mt tươi cười phn khi ca anh ta, trong lòng tôi âm thm nguyn ra, chi mng ln lượt 108 v t tông ca ai đó mà người ta không biết!

Bạc hà đồ my lê hoa bạch edit fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!