CFS (10)

60 11 11

Yêu chị lắm ấy ạ, <3 <3, chị ơi, đừng lo lắng về những thị phi trên CFS nhé, lá trà của chị sẽ cố gắng bảo vệ chị, em hứa đó.

Cám ơn em nhiều lắm. Chị cũng sẽ bảo vệ các em. ❤️

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!