nguyen ly 80/20

2.6K 7 0

Phần 1: Mở đầu

Lệch chênh, vũ trụ này là thế!

- Nguyên lý 80/20 cho chúng ta biết rằng trong bất cứ một nhóm nào cũng đếu có một số đối tượng đóng vai trò quan trọng hơn những đối tượng khác rất nhiều. Một mức chuẩn hoặc giả thuyết phù hợp là 80% những kết quả hoặc sản phẩm được sản sinh ra từ 20% những nguyên nhân, và nhiều khi từ một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều những động lực có sức tác động lớn.

- Lời ăn tiếng nói thường nhật là một minh hoạ rất rõ cho thực tế này. Ngài Issac Pitman, người phát minh ra tốc ký, khám phá ra rằng chỉ có 700 từ thông dụng mà đã chiếm đến 2/3 các từ ngữ dùng trong những cuộc nói chuyện trao đổi qua lại giữa chúng ta với nhau. Pitman nhận thấy rằng, những từ ngữ này, kể cả những từ ngữ phát sinh của chúng, chiếm 80% trong lời ăn tiếng nói thông thường. Trong trường hợp này, không tới 1% từ ngữ (bộ từ điển New Oxford Shorter Oxford English Dictionary tập hợp nửa triệu từ) được sử dụng trong 80% lượng thời gian. Chúng ta có thể gọi đây là nguyên lý 80/1. Tương tự, trên 99% những trao đổi, chuyện trò sử dụng không tới 20% vốn từ: chúng ta có thể gọi đây là nguyên lý 99/20.

- Điện ảnh cũng có thể sử dụng để làm một minh hoạ cho nguyên lý 80/20. Một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng 1,3% các bộ phim đem về 80% tổng doanh thu từ vé xem phim ở rạp, và ta có thể xem đây là quy luật 80/1 (xem mục "Nguyên lý 80/20 phân loại phim - gà ra gà, công ra công...")

- Nguyên lý 80/20 không phải là một công thức huyền bí gì. Nhiều khi mối quan hệ giữa kết quả và nguyên nhân gần tỷ lệ 70/30 hơn là 80/20 hay 80/1. Nhưng có một thực tế là ít khi nào xảy ra trường hợp 50% các nguyên nhân dẫn đến 50% kết quả. Chúng ta có thể thấy được vũ trụ này không cân đối, không bằng cân. Một thiểu số lại đóng một vai trò quan yếu.

- Những con người và tổ chức thật sự có hiệu quả đều biết bám sát, tận dụng một số ít những động lực quan trọng có thể phát huy hiệu quả trong lĩnh vực, thế giới của họ và chuyển chúng thành những lợi thế của họ.

1. Dẫn nhập về Nguyên lý 80/20

- Nguyên lý 80/20 là gì?

Khám phá của Pareto: thiếu cân đối, một tình trạng xảy ra một cách có thệ thống và có thể đoán trước được.

1949: Nguyên lý Thiểu Công của Zipf

1951: Quy luật về số ít quan yếu của Juran và sự hưng phát của Nhật Bản

Các thập niên 1960-1999: những tiến bộ từ việc áp dụng Nguyên lý 80/20

- Kẻ thắng gom tất

- Tại sao Nguyên lý 80/20 lại quan trọng đến thế

Nguyên lý 80/20 khẳng định rằng 20% sản phẩm, hoặc khách hàng, hoặc nhân viên mới thật sự tạo ra 80% lợi nhuận. Điều có ý nghĩa ở đây là 80% các sản phẩm, hoặc khách hàng, hoặc nhân viên, chỉ đóng góp 20% lợi nhuận.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta không nhận ra mức độ mà một số nguồn lực, dù chỉ là một thiểu số nhỏ, lại có một năng suất siêu cao - cái mà Joseph Juran gọi là "số ít quan yếu" - trong khi những cái đa số - "số nhiều tào lao" - lại đem lại rất ít năng suất hoặc có thể gây ra những tác động tiêu cực.

nguyen ly 80/20Đọc truyện này MIỄN PHÍ!