CFS (9)

91 10 24

mình muốn hỏi là bây h tag sơ vào mấy cfs nhắc đến sơ đc không. Hồi trc sơ có tuyên bố là sẽ block hết những ai tag mình trên cfs vì 'sợ' thị phi gì đấy, nhưng h thì mâm nào cũng chưa ai tag thì sơ cũng đã có mặt đầu tiên để nhiệt liệt đáp trả, dù là cfs có lq đến mình hay k. Mâu thuẫn quá nên h mình muốn hỏi đỡ nhỡ lại bị block oan lol

Mình đợi cfs này của cậu hơi lâu rồi đấy :))) Từ hồi bắt đầu cmt đáp trả trên cfs mình đã đoán phỏng kiểu gì chuyện này cũng bị nói. Ngày trước mình lựa chọn im lặng vì SỢ THỊ PHI. Đúng thế. Nhưng bây giờ khi mình IM LẶNG mà THỊ PHI NÓ KHÔNG NGỪNG CÔNG KÍCH thì mình phải thay đổi thôi.

Vốn trước kia mình khi thông báo cạch mặt cfs, mình cũng đã VÔ CÙNG HẠN CHẾ bình luận trên đó rồi. Ngay cả khi em Mint tag mình vào mấy bài cfs về bạn Dơn mình cũng chỉ rep 1, 2 lần. Còn lại đa số đều không rep. Mình sau đó cũng nhắn tin cho em ấy nói đừng tag chị trên cfs nữa. Người ta lại nói chị thiên vị, nói không giữ lời, không block em. 

Còn hiện tại ấy, ngay trong cfs này. Mình thông báo sẽ không cạch mặt BTS cfs hay Allga cfs nữa. Mình sẽ KHÔNG IM LẶNG khi ấm trà này có nguy cơ vỡ.

Dạo này có vài thành phần không biết nhục ẩn nấp sau cfs bịa chuyện tố cáo tôi. Giờ tôi không lên tiếng thì những "người qua đường" đọc cfs lại nghĩ đó là sự thật :)))

Tôi nói rồi, "cây muốn yên mà gió chẳng ngừng", "cây ngay không sợ chết đứng". Vốn chỉ muốn có một góc nhỏ cùng ấm trà thân thương. Nhưng người ta cứ tìm cách chọc phá thì tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Còn nữa nè, mình đăng thông báo yêu cầu reader không tag mình lên cfs, nhưng không có nói bản thân sẽ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CMT TRÊN CFS nhé. Cảm phiền đọc lại :)))

 Cảm phiền đọc lại :)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!