Chapter 37

150K 2.9K 400

Adrian POV

"Tangna! Paano ako ka-kalma kung isag gabi ng nawawala si Janna?!"

Kanina ko pa gustong pumatay. Tangna! Nawawala si Janna. Tinawagan ako ni Raven. Nawawala siya mula pa kagabi hanggang ngayon. Hapon na! Magdadalawang gabi na siyang nawawala pag di pa siya nakita mamaya. 

"Paano tayo makakaisip ng paraan para mahanap siya kung 'di ka ka-kalma brad?" Sabi ni Drei. 

Kasama ko ang ibang tigers. Nandito kami sa SWU. Sa tambayan ng tigers. 

"Eh tangnang Ace 'yun! Sigurado akong may kinalaman siya dito! Imposibleng wala. Fvck!" Sigaw ko. 

Sabi ni Raven sinubukan niyang tawagan si Ace pero sabi daw, wala siyang alam. Fvck him! Siya lang ang number one suspect, alam ko! Galit na galit siya dahil ako ang mahal ni Janna. Mapapatay ko talaga ang gagong 'yun. 

"Ganito, bakit 'di natin 'to isangguno kay captain?" Tanong ni Jerome. 

Yeah. Si Kyle, may access siya sa XBang. Maaari niyang kausapin si Jung o kahit sino sa XBang. Kailangan kong malaman kung hawak niya si Janna. 

"Nasaan ba si captain?" Tanong ni Kit. 

"Nasa mansyon lang nila 'yon." Sagot ni Drei. 

"Tatawagan ko." Sabi ko. Ayoko ng abalahin pa siya at puntahan sa mansyon nila. 

I dialled Kyle's number. Nag-ring naman. 

[What?]

"Kyle. Nawawala si Janna. At ang major suspect ko ay si Ace Xander Jung. Pwede mo ba akong matulungan para malaman kung hawak nga niya si Janna at san nya 'yun tinatago?"

[The fvck with Jung? Hindi 'to pwedeng malaman ng asawa ko! Maghi-hysterical yun. For fvck's sake. I'll you later. Kakausapin ko si XKing.]

"Ge brad. Salamat."

Pinutol ko na ang tawag. Tumingin ako sa mga kasama ko dito. 

"Ano daw?"

"Aalamin pa niya. Tatawag siya." Sagot ko. 

"Yun naman pala. Tiwala lang kay captain. Si captain pa ba? Walang imposible sa kanya." Sabi ni Kit. 

Tama nga. Si Kyle, what he wants is what he gets. Nagagawa niya lahat. Walang imposible sa kanya. 

Phone ringggsss..

Mabilis kong sinagot ang tawag. Ni hindi ko na natingnan kung sinong caller. 

[Wala pa din akong hint.]

Fvck. Si Raven pala. Kala ko si Kyle na. Wala pa ring hint? Hindi pwede 'to! Magdadalawang gabi na. Baka kung ano ng nangyari kay Janna. Damn it!

Secretly Loving YouTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon