#1

871 33 3
                  

Grėjus. Šis vardas reiškia pilkumą, bei nuobodybę. Niekada nesupratau dėl ko man davė tokį vardą. Galbūt tai buvo vienas iš tų atvejų kai tėvai privalėjo iškart po vaiko gimimo suteikti jam vardą, o tėvų galvose teskambėjo spalvos – Black, Orange, Yellow, Blue...Grey. O galbūt gimiau su žilais plaukais kurie vėliau tapo juodi kaip varno? Cha.

Gaila negaliu jų paklausti kaip ten iš tiesų buvo, kadangi jie jau seniai atgulę kapuose. Na bent jau man taip pasakė globos namų...mamos? Turbūt turėdamos gerą širdį norėjo mane paguosti ir pasakyti „Neverta, berniuk, jų nebėra, tau nereikia jų laukti, tu čia supūsi ir tavęs niekas nepaims“. Būtų geriau jeigu jos ir būtų taip pasakiusios, o ne apie tėvų mirtį veblenusios, kad jie mirę per siaubinga traukinio avariją su mano visomis giminėmis, dar ir mylėję jie mane labai stipriai per avarija uždengė mane abu tėvai su savo kūnais ir todėl aš likau gyvas. Jeigu tai būtų tiesa, tada atsiminčiau ką nors... Šauksmus, klyksmus, kraują, smūgį. Bent jau randą turėčiau! Ach. Nesvarbu. Pats laikas man pamiršti tai, juk tuoj man bus keturiolika. Mano amžiaus vaikai jau senai nebegalvoja apie tokius nuobodžiai liūdnus dalykus.

PrincasWhere stories live. Discover now