CFS (8)

50 12 5

Ngoài những đứa con của mình, Sơ thích tác phẩm nào nhất trong ficdom và tại sao thế? Nếu đọc fic của một người quá nhiều, có phải sẽ dễ bị nhiễm văn phong của họ không?

Mình không nghĩ sẽ phải chọn ra một trong rất nhiều, rất nhiều tác phẩm mình yêu thích. Còn về lí do vì sao thích thì yêu cầu đọc của mình rất đơn giản. Chỉ cần nội dung hay, văn phong ổn là được.

Mình đọc fic của nhiều người cùng lúc chứ không tập trung quá vào một người, nhưng việc bị ảnh hưởng văn phong chắc chắn là điều có thể xảy ra. Quan trọng đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong lúc đọc tác phẩm của người khác mình thường để ý cách dùng từ của họ, rồi học hỏi kinh nghiệm cho mình.

Nếu cậu hỏi Sơ thích author nào nhất thì chị Tô luôn đứng đầu danh sách. Sau đó là chị Mo.

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!