intro

207 25 28

"Phải chăng ta là người chủ động trước"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Phải chăng ta là người chủ động trước"

"Phải chăng ta là người chủ động trước"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Phải chăng ta sẽ nhận ra sớm hơn"

"Phải chăng ta sẽ nhận ra sớm hơn"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Như thế này đã gọi là yêu chưa?"

"Chả cần quan tâm yêu hay không, ta thích nhau là được rồi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chả cần quan tâm yêu hay không, ta thích nhau là được rồi"


Lâu lâu đào hố lạ đó;))

Cơ mà vui thật mà

Ai mà thích couple này thì ủng hộ nha

Không thì...không ủng hộ cũng chả sao:')

Nói chứ fic này tui tặng cho Dumbdogie
Mong cậu sẽ thích:)).
Hổng biết ra intro có làm cậu thật vọng hông

Couple chính: Wensoo
Couple phụ: Joyrosé

[Wensoo/Joyrosé] The silent loveNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ