Chapter 9

812 34 0

Maxwell's POV

I can't believe I did that. Anong pumasok sa utak kong sinaklolo ko siya kung pwede namang pabayaan lang siyang masagasaan kanina?

I went inside my office, naramdaman ko naman ang pag sunod niya sa'kin

"kuyaw" rinig kong bulong n'ya. Tsh, alien.

Tinignan ko ang oras, 5:25 pm. Mamayang 5:50 pa ang rounds and I'm done with the preparations.

Kinuha ko ang cold compress at bumaling sa kaniya, naka upo siya sa couch at naka-gala ang mga mata sa kabuuan ng kwarto

"Who told you to sit down?"

dO_Ob  <---- Yaz
d--,b  <---- Me

Dali-dali naman siyang tumayo, "S-sorry"

Tsh.

Sarkastiko akong ngumiti, "Sit down"

Nakapamewang naman siyang tinarayan ako ng tingin, "Ah so ginaya mo na ako? Okay then."

Binalewala ko lang siya at inabot sa kan'ya ang cold compress. Tinanggap niya naman 'yon at hinaplos sa namba-bayolet niyang balat

'Tsh. Nag-Over react pa ako kanina! What the hell am I doing...'

Bahagya naman akong na tawa sa reaksyon niya nang ilagay na niya ang cold compress. Ngayon ko lang siya nakitang naka nurse uniform. Sabagay, we haven't seen each other for five years at tumigil pa siya sa pag tatrabaho bago kami makakabalik.

Na-bigla nga ako kanina pag-tingin ko sa schedule dahil 'Nurse Marchessa' ang na naka-lagay na available nurse for my rounds. Lalo na kanina nung makita ko siyang lumabas sa Nurses' Station!

~ FLASHBACK ~

I went out my office at nag-simulang mag lakad pa punta sa canteen.

dO_Ob

Na bigla ako nang may biglang kumapit sa kanang braso ko! Tinignan ko naman kung sino 'yon...

Si Keziah.

Bahagya akong lumayo dahilan para bitawan niya ako.

"Let's eat together, Doc" Pag-diin niya sa Doc. Hilig talaga nitong dumiin ng mga salita.

Hindi ako nagsalita at nagpatuloy lang sa paglalakad. Tsh. Sasabay siya sa'kin tapos ang tanging lalabas sa bibig ay kung gaano ka-dali lang daw ng mga trabaho niya at hindi daw siya na-hihirapan. Pa ulit-ulit nalang...

"Ang sarap lang naman makitang magkaka-sama ang mga doctors, 'no?" Ngingiti niyang tanong.

'Tsh. I get what she's trying to say'

Tinatamad akong sumagot at nagpatuloy lang sa pag lakad,

"Nakaka-sawa na kasing tignan na Doctor at Nurse ang magkasama" Patuloy naman niya. I feel like she's trying to say something else, parang may gusto siyang ipaparating sa'kin.

Nagpatuloy lang siya sa pag-salita tungkol sa nakakasawang tignan ang nurse at doctor na magkasama at NAIIRITA AKO!

Patatahimikin ko na sana siya nang bumukas ang pinto ng Nurses' Station na nasa tapat namin ngayon...

dO___Ob

*LUNOOOK*

"Oh?! It's good to see you back!" Ani Keziah kay...

'YAZ!'

Naka nurse uniform siya at konti lang ang koloreteng nilagay sa mukha!

Na bubuhay ako sa mundong itong maraming nurses na nakapaligid sa'kin pero ewan ko kung bakit iba ang dating ni Yaz!

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!