~32~

453 54 14

Ups ja tak mam aż za często hahah

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ups ja tak mam aż za często hahah

Myślałam żeby założyć książkę z one-shotami na zamówienie z tua, co wy na ten pomysł?

Memy z The Umbrella Academy🌂☂️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!