tâm lý học đại cương

Bắt đầu từ đầu

- Vô thức là yếu tố quyết định nhất trong tâm lý con người và nhân cách của con người

gồm ba phần: vô thức(cái ấy), ý thức(cái tôi), siêu thức(siêu tôi)

Đánh giá:

+ Ưu điểm: Đã cố gắng đưa TLH đi theo hướng khách quan, góp phần trong việc giải

thích giấc mơ.

+ Nhược điểm: Đề cao quá đáng cái bản năng vô thức-> phủ nhận ý thức, bản chất xã

hội,lịch sử của tâm lý con người, đồng nhất tâm lý người với tâm lý của con vật.

- Dòng phái này ra đời ở Đức, các đại diện tiêu biểu như: Vecthainơ(1880-1943),

Côlơ(1887-1967), Côpca(1886-1947).

Đánh giá:

- Ưu điểm: Họ đã đi sâu nghiên cứu các quy luật về tính ổn định và tính trọn vẹn của tri

giác, quy luật" bừng sáng" của tư duy.

- Nhược điểm: ít chú ý đến vai trò của kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử 3.4. Tâm lý học nhân văn

- Bản chất con người vốn tốt đẹp, con người có lòng vị tha, có tiềm năng kỳ diệu.

- Đại diện tiêu biểu: Rôgiơ (1902- 1987) và H. Maxlâu.

- Sơ đồ về nhu cầu của Maxlâu

Nhu cầu

thành đạt,

Nhu cầu được kính

nể, ngưỡng mộ

Nhu cầu về quan hệ

xã hội

Nhu cầu an toàn

Nhu cầu tâm lý cơ bản

Đánh giá:

- Ưu điểm: Hướng con người đến một xã hội tốt đẹp

- Nhược điểm: quá đề cao những cảm nghiệm, thể nghiệm của bản thân, tách con người

ra khỏi những mối quan hệ xã hội. Thiếu tính thực tiễn

3.5. Tâm lý học nhận thức

- Coi hoạt động nhận thức là đối tượng nghiên cứu của mình

- Hai đại biểu nổi tiếng là G. Piagiê(Thuỵ Sỹ) và Brunơ.

Đánh giá:

+ Ưu điểm: Nghiên cứu tâm lý con người, nhận thức của con người trong mối quan hệ

với môi trường, với cơ thể và với não bộ; Xây dựng đựơc nhiều phương pháp nghiên cứu tâm lý

+ Nhược điểm: Coi nhận thức của con người như là sự nỗ lực của ý chí. Chưa thấy hết ý

tâm lý học đại cươngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!