~29~

504 59 0

Vanya to niebezpieczny osobnik, uważajcie na takie!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vanya to niebezpieczny osobnik, uważajcie na takie!

Przypominam, że możecie zdawać mi pytania w 28 ROZDZIALE!

Memy z The Umbrella Academy🌂☂️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!