02

87 5 0

pokpok girls
active now


Ryujin:
hi mga pokpok!

Yuna:
oh? @Yurina tawag
ka

Yurina:
punyeta naman
Yuna

Chaeryeong:
di lang naman si
Yuri yung pokpok
dito

Yeji:
semi pokpok
lang yan.

Lia:
Si Yuna yung
superior pokpok

Yuna:
marupok ako.

Chaeryeong:
inyi wao

Yurina:
Hoi samahan
niyo ako sa
seben eleben

Hwang Yeji logged out

Yuna:
natatae ako
sandale

Shin Yuna logged out

Lia:
teka Yuna sama
ako

Choi Lia logged out

Chaeryeong:
hehe

Lee Chaeryeong logged out


Shin Ryujin is typing...

Yurina:
HOI RYUJIN SAMAHAN
MO AKO LIBRE KO NA

Ryujin:
sabi ko nga
smile // bang chanWhere stories live. Discover now