~28~

523 67 4

Tua to niebezpieczny serial

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tua to niebezpieczny serial

Hahahaha ta kaczuszka zostanie mu przypisana chyba na zawsze

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hahahaha ta kaczuszka zostanie mu przypisana chyba na zawsze

UWAGA! 1
JEŻELI BIERZESZ MEMY Z MOJEJ KSIĄŻKI OZNACZ MNIE W ROZDZIALE!
UWAGA! 2
ZADAWAJCIE PYTANIA DO Q&A W KOMENTARZACH!!!

Memy z The Umbrella Academy🌂☂️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!