Atlantis: abstract (http://roodgoudvanparvaim.nl)

75 0 0
                         

Atlantis – Tzaphon – Midnight – Mirrors

by Leon Elshout (aurichalcum2018 at protonmail.com)
From Pesach 2018, many updates. bsn, 127667623


A Dualistic Atlantis as a theological rather than an archeological principleHad the mysterious and evil "sphinx-like" python spirit in Acts 16:16 fooled us all including Plato by mirroring Endtimes Jerusalem and Babylon into an Island Atlantis that had existed in a remote past on the location of the Greek underworld in the far west? The answer is most likely, "yes". Is Plato's Atlantis really about a sunken Island or is there a theological rather than an archeological message in the story?


Does the Bible really keep silent on Atlantis and Troy? Or did we read the Bible in the wrong way? Why should Atlantis be a theological rather than an archeological story? The answer is that the main gods in Plato's Atlantis story were very well known in the Bible. Athena was the Canaanite goddess Astarte (1 Kings 11:5), Poseidon was Dagon in Judges 16, aka Ansjaar in Sura 9:117, while Heracles was the god Melqart of Tyrus. It was Alexander the Great who destroyed Tyrus in an Atlantis way (Ezekiel 26-28). He was predicted in Daniel 8:21. Babylon is a desert city but connected through the Euphrates to the Persian Gulf, she sits in the middle of all the world seas, as we read in Revelation 17:1-5.

If the city of Enoch in Genesis 4 was the first blueprint for Atlantis, then where and how will the Atlantis model end? Was Atlantis "mirrored"? And what was the Atlantis underworld? How does the mighty earthquake in Revelation 16:18 correspond with the earthquake in Critias 108? How did Atlantis move between sunrise and sunset? And what does "Tzaphon" "north" or "midnight have to do with Atlantis, Cairo, Jerusalem or Babylon? What are the mysterious aionian times in the Bible? What do the Pillars of Hercules have to do with the polarization in western societies? In what way do Daniel 2:40; 7:23 & Isaiah 26:1-5 refer to Atlantis? And what does the City of Hagar in Galatians 4:24-25 have to do with Atlantis?

Other researchers were just searching for an island Atlantis while I search in my book for a "dualistic" Atlantis that was innerly dividid. As satan's empire is innerly divided (Matthew 12:26). Did Matthew 24:15 tell us about Atlantis' birth while Revelation 18:2 reveals us the downfall of Babylon/Atlantis?

A new Greek world empire will rise

The Bible teaches us that a new Alexander will come. Not China, Russia, India or USA will be the Fourth Reich but Greece. The leopardess in Revelation 13:2 is the same as the leopardess in Daniel 7:6. This leopardess is Greece. No matter how disabled Greece looks like in 2020, the Bible teaches us that God will do a miracle to Greece. The End Time would most likely begin around 2030, two thousand years after the resurrection. This means that the final Greek empire will rise before 2030. A new Alexander will stand up and conquer the Middle East. He will settle his headquarters in rebuilt Babylon. Is this not a mirrored image of the war between Athens and Atlantis? Only time and place differ. Generations looked for Atlantis and Troy. The Bible reveals the real identity of Atlantis. Atlantis seems to have less to do with a bunch of rocks on the sea bottom but instead of that it has everything to do with the end of world capitalism. Capitalism is in fact religious Mammonism and an immediate rival of Paulinian Christianity. The throne of capitalism will be rebuilt Babylon on the River Euphrates (Zacharia 5:11). And who was Socrates really, who is Allah and what is Atlantislam? I wrote my 588 pages book on Atlantis in Dutch language, isbn 978 9090 324 074.

© Leon Elshout, Pesach 2018, new online edition 23 january 2019

* * *

De echte Reformatie: We zien elkaar allemaal weer


De echte Reformatie: We zien elkaar allemaal weerAlverzoening
Deze website preekt alverzoening, een woord dat in Kolossenzen 1:20 staat. We zien elkaar allemaal weer! Dat is de echte boodschap van de Bijbel (1 Timotheüs 4:10). Ook de dieren zien we terug (Psalm 36:6, Romeinen 8:21). Niet in een hiernamaals zien we elkaar weer maar na onze opstandingen uit de dood. Iedereen wordt gered, ook de ongelovigen, echter alleen door het kruis van de opgestane christus zoals we in Kolossenzen 1:20 lezen. Als u gelooft dat Jezus letterlijk en lichamelijk uit de dood opstond nadat hij voor uw zonden gestorven was dan bent u gered.

Het woord "hel" was een foute vertaling van Gehenna dat het Hinnomdal bij Jeruzalem is. Het woord "eeuwig" was een foute vertaling van het woord olam/aion dat een periode aanduidt.

Ik opereer in de geest van de Bereërs (Handelingen 17). De wereld heeft geen belang bij opwekkers, Trotskisten of anarchisten maar des temeer bij Bereërs die de geschriften kritisch onderzoeken. Voor meer informatie noem ik . Over dood en opstanding: http://www.bijbelsdenken.eu/Manussen6.pdf

Rood Goud
De titel van deze website, het "Rode Goud van Parvaïm" gaat over de kleur van het rode goud uit Parvaïm. Niemand weet exact waar Parvaïm lag. Ik houd het op de stad Sippar aan de Eufraat. Of misschien was Parvaim een andere naam voor Ofir, aka Opis/Ctesiphon aan de Tigris waar goud gezuiverd werd.

Waarom moest Christus sterven?
Jezus betaalde de prijs aan de dood door te sterven. Het sterven zelf was de prijs. Hij betaalde de prijs niet aan God maar voor God. Hij betaalde geen schuld aan God maar kocht ons vrij van de zonde en de dood. Zijn sterven was een losprijs. Hij stierf voor onze zonden, niet voor de straf op onze zonden. Hij bevrijdde ons door uit de dood op te staan. Door de opstanding bracht Hij nieuw leven. God eiste niet het bloed van Zijn Zoon maar bewees ons genade door de opstanding. De kruisdood was geen offer ter genoegdoening maar een moord die door mensen begaan was. De opstanding was het offer. Klassieker: Adolph Ernest Knoch: Het Geheim van het Evangelie

Aionen
Een sleutelwoord in de Bijbel is het Griekse woord "aion" (Hebreeuws "olam"). Een aion is een lange periode. De Bijbel kent waarschijnlijk vijf van zulke perioden die als panelen naast elkaar staan (Efeziërs 3:9, 11). Helena Maria Keizer schreef haar boek over het Griekse woord aion dat op een betekenisvolle tijd duidt en met het Hebreeuwse woord "olam" overeenstemt.

Polarisatie versus diversiteit
Anno 2019 is er veel te doen over polarisatie en diversiteit. Echte samenhang kan alleen vanuit een brandpunt ontstaan. Dit brandpunt is de opgestane christus. In Hem krijgt alles samenhang (Kolossenzen 1:16-17; Johannes 1:1-3; Romeinen 11:36; 1 Korinthe 8:6; 15:27-28; Kolossenzen 1:16-17; 1:20; Hebreeën 1:3; 2:8; Efeze 4:8-10 en Openbaring 4:11). In Romeinen 16 staat een voorbeeld van een diverse oecumene die totaal anders gedefinieerd werd dan wat wij onder diversiteit verstaan.

Eindtijd
Tenslotte is de Eindtijd aanstaande. Ene Dionysius Exiguus knoeide met onze jaartelling waardoor we dertig jaar voorlopen op de Bijbelse tijdslijn. Diverse typologieën in de Bijbel wijzen erop dat Jezus 2000 jaar na Zijn opstanding terugkeert. Die termijn is nagenoeg om. Uitleg hierover vindt u . Wederkomst van Jezus op de Derde Dag:

Atlantis versus de Bijbel
De echte botsing der beschavingen vond krap tweeduizend jaar geleden plaats op de Areopagus – de Heuvel van Mars – in Athene, toen de apostel Paulus er het evangelie verkondigde. De gebeurtenis was een confrontatie tussen Jeruzalem en Athene. Of beter gezegd: tussen Atlantis en de Bijbel.

Tzafon-Middernacht, Wat de Bijbel zegt over Atlantis en TrojeWaar verhalen leven. Ontdek nu