~15~

710 74 5

U mnie jest jeszcze tak jak ktoś powie że nie oglądał XD Przepraszam bardzo, żartujesz sobie?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

U mnie jest jeszcze tak jak ktoś powie że nie oglądał XD
Przepraszam bardzo, żartujesz sobie?

Memy z The Umbrella Academy🌂☂️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!