Flashback Chapter 1

606K 7.4K 1.1K
                  

Since "His Secret Wife" has received a lot of support and love from you all, I've decided to publish these flashback chapters. And when I say "these", it means it's not only one flashback chapter but maybe around five.

This is the pre-story of Sean and Sandra before His Secret Wife started. Please enjoy!

------

Flashback Chapter 1

"Sana po makakuha ako ng kahit tres lang po sa Calculus. Please po..." Nakapikit ako at magkadikit pa ang aking dalawang palad habang nananalangin sa tinirik kong kandila na para sa edukasyon.

I'm just an average student. I passed in some subjects, I also don't fail but my grades in some are just hanging at the edge of a cliff. I'm good at subjects related to Science, English and Filipino, but when it comes to Math, I always come to the point where I'm about to lose my mind.

Numbers and letters are not a great combination. Samahan mo pa ng mga ibang problema ay talagang nakakaloka na.

Nandito ako ngayon sa Manila Cathedral. I haven't been to this cathedral here in Manila that's why I chose to go here. Sabi kasi nila na kapag unang beses mo palang sa isang simbahan ay matutupad ang iyong mga kahilingan.

In just a few minutes left, the school will finally let their students view their grades in our student portal.

Inaksaya ko ang mga natitirang oras sa pagdadasal at kakahiling na pumasa. I don't want to repeat any subject. That's my goal ever since I started entering college. It's my goal to graduate without failing any subject.

Napadilat naman ako nang marinig kong tumunog ang aking alarm. Dali-dali ko naman 'tong pinatay dahil agad akong nakakuha ng atensyon ng malalapit sa aking tao dito sa simbahan.

I opened my phone's Safari. Bumungad na sa akin agad ang student portal naming kanina ko pa binuksan. I tapped on the Grades tab and closed my eyes before I even get to see something.

I chanted my last prayer in my mind before I opened my eyes to take a look at my grades and I was surprised to see the result of my Math grade.

Math 35C: Analytical Geometry w/ Intro to Calculus — 4 Units — 2.5

"Thank you, Lord—"

Napatigil ako sa pagtaas ng kamay ko nang may mabunggo ito. Unti-unti ko itong hinarap at kita ko ang matalim na titig niya sa kamay kong tumama sa kaniyang dibdib.

I should be rejoicing right now because he's here but I'm also embarassed at the same time.

Kill me now. Sana ay lamunin nalang ako ng kinatatayuan ko ngayon.

If it isn't one of Business Ad's top student and the hottest student in the campus... for me.

Sean Jacob Sarmiento who's giving death stares that can really end me at this moment. I used to live for his stare, even just a glimpse, but now I finally know that his stares can kill.

Agad kong ibinaba ang aking kamay at itinago ito sa aking likuran. Kagat-kagat ko ang aking labi nang muling mag-angat ng tingin sa kaniya.

"I-I'm sorry..." I managed to apologized though I'm speechless, seeing him this close.

He breathed heavily. "Forget it." He said before he continued walking.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon