/046/

453 51 4

"Энэ захиагаар ганц ч болов удаа Сэүн, Жүхён гэдэг 2 хүн оршиж байсан юм шүү гэдгийг бодит ертөнц дээр үлдээхийг хүслээ. 15 настайд чинь анх харсан аа, 16 настайд чинь чамд сайн болсон оо, 17 настайд чинь чамд дурласан аа, 18 настайд чинь чамд хайртай гэж хэлсэн ээ би хэзээч мартахгүй ээ. Үхэхийг хүсч байсан амьдралыг минь гэрэлтүүлж, үүрд хамт байна гэж чамд амалсан ч би одоо чадахгүй нь.
Бид хамтдаа аль хэдийн үхсэн.
Бид хамтдаа аль хэдийн энэ орчлонгийн хүмүүс биш болчихсон.
Энэ бие минийх байсан ч чамайгаа тэвэрч, үнсэж, нүдрүү чинь ширтэж чадахгүй шүү дээ.
Хамтдаа диваажинд очъё.
Хамтдаа ахин төрье.
13 жил чамайг ахин харсангүй.
Тэр хүн биднийг алснаас хойш.
Санаж байна.
Уулзахыг хүсэж байна.
Чи ч гэсэн энэ биеийг орхиод надтай хамт яв."

Сэүн, Жүхён хоёр Чанёолын гарт үхсэн юм. Аз жаргалтай байгаа хосуудыг харсан Чанёолын биед орших хамгийн хэрцгий дүр төрх анхны хайрынхаа өрөвдөлтэй дурсамжийг санасан Чанёолд тусалсан нь энэ байв. Сэүн түүний шархалсан дурсамжийг өөртөө хадгалж бие хүний төрх болон үлдсэн бол Жүхён түүний тэр эмэгтэйг хайрлах сэтгэлийг өөрөөс нь тусгаарлаж өгсөн бие хүн болсон байлаа.

Чанёол Аашлиныг хараад догдолдог учраас аль хэдийн түүнд дурлачихсан болохоор одоо Сэүн ч тэр Жүхён ч тэр түүнд хэрэггүй болсон нь энэ байв.

Гэхдээ бие хүмүүсийн хуваагдал алга болсон ч тэдний хадгалж байсан дурсамж үлддэг юм.

Гэхдээ бие хүмүүсийн хуваагдал алга болсон ч тэдний хадгалж байсан дурсамж үлддэг юм

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"Хайртай шүү, Бэ Жүхён."

--Анна--

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

--Анна--Биднийг дагаарай 💛

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now